Reservhamn på Gotland ska utredas

Publicerad: 2023-06-22 15:49

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna och bedöma kostnaderna för en reservhamn på Gotland. I dagsläget finns inget fullgott alternativ till Visby hamn, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 21 juni.

Annons

Nyheten presenterades av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid en gemensam presskonferens på Gotland.

- Dagens hamnlösning svarar inte mot de behov vi ser i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. En reservhamn är av stor betydelse, inte bara för gotländska och nationella behov utan även i en internationell kontext när Sverige erhåller Natomedlemskap, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i departementets pressmeddelande.

Trafikverket får i uppdrag att analysera förutsättningarna och bedöma kostnader för reservhamnskapacitet till Visby hamn på Gotland. Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket samråda med Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen på Gotland, Gotlands kommun samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt inhämta synpunkter från andra intressenter inom sjöfarten. Trafikverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2023.

- De som bor och verkar på Gotland är beroende av att hamnen i Visby är tillgänglig året runt och det finns i nuläget inget bra alternativ om den inte kan användas. Det är en begränsning som är otillfredsställande, inte minst av beredskapsskäl och för att samhällsviktiga verksamheter kopplade till Gotland ska kunna upprätthållas, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: