Elever ska lära sig om Nato och totalförsvaret

Publicerad: 2024-04-04 17:20

Regeringen vill att svenska elever ska lära sig mer om Sveriges totalförsvar och vilken roll Nato har. Skolminister Lotta Edholm (L) betonar vikten av att elever har kunskaper om totalförsvarsfrågor och Nato med tanke på det förändrade säkerhetsläget och Sveriges inträde i försvarsalliansen i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Annons

Från och med höstterminen 2025 kommer ämnet samhällskunskap för gymnasieelever att inkludera frågor om totalförsvaret och Nato. Eleverna kommer att lära sig om Sveriges totalförsvar, folkrätten och utrikes- och säkerhetspolitikens betydelse för mellanstatliga förbindelser, inklusive Natos roll. Samtidigt utreds möjligheten att inkludera liknande kunskaper i grundskolans läroplan, skriver Utbildningsdepartementet.

I Läroplansutredningens pågående uppdrag ingår att bedöma om undervisning om totalförsvaret och Nato bör inkluderas i grundskolans läroplan. I dagsläget finns inga specifika krav om detta i grundskolans läroplan. Uppdraget ska slutföras senast den 28 februari 2025.

– Flera författningar och regleringar som rör skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig är inte helt anpassade till hur skolväsendet är organiserat i dag. Bland annat omfattas inte fristående skolor och förskolor av de här bestämmelserna, säger Lotta Edholm i pressmeddelandet.

Dela: