Tidöpartierna tillför 385 miljoner till det civila försvaret

Publicerad: 2024-04-11 13:51

Den 15 april lägger regeringen fram vårändringsbudgeten, som hanterar ekonomiska tillskott för året. Det civila försvaret kommer tilldelas 385 miljoner, vilket inkluderar satsningar på RISE och lagerhållning av sjukvårdsprodukter meddelar företrädare från Tidöpartierna i en pressträff på Rosenbad.

Annons

Pressträffen hölls av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) in till en gemensam pressträff tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, och Liberalernas försvarspolitiska talesperson Anna Starbrink.

– Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har försämrats under lång tid. Det har gått snart tio år sedan Sverige bestämde sig för att återupprätta totalförsvarskonceptet och det civila försvaret. Det arbetet började i princip från noll och har gått förhållandevis långsamt. När den här regeringen tillträdde så la vi en mer offensiv ambitionsnivå än det senaste försvarsbeslutet med ytterligare satsningar, säger Carl-Oskar Bohlin.

Budgettillskottet spänner över nio områden, däribland cybersäkerhet, dricksvattenförsörjning, transportinfrastruktur, sjukvårdsprodukter, skyddsrumsutrustning samt mätinstrument till forskningsinstitutet RISE och omfattar totalt 385 miljoner kronnor.

Den största posten, 130 miljoner kronor, berör 'statliga förstärkningsresurser' - bland annat ökade resurser till MSB så att myndigheten vid behov kan bidra till kommunernas räddningstjänst. Till exempel ska anslagen gå till införskaffning av utrustning för brandbekämpning samt sanering och indikering av farliga ämnen.

– Kriget i Ukraina har visat att anfall mot städer och civila är omfattande och medför stora utmaningar. Vi har verkligen sett prov på vilken styrka det finns i Ukraina och vi behöver nu också bli bättre i Sverige, säger Anna Starbrink.

Dela: