Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2024-01-22 15:46

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 3 erbjöd bland annat två införanden i FSN perspektiv från Anja Clausin, affärsdirektör vid FMV samt Gunnar Karlson, tidigare C Must och i dag konsult, beställningar från FMV av Saabs mobila luftvärnssystem och en lyckad uppskjutning av Marcus Wandt i rymden.

Annons

Ny utbildningssimulator för Försvarsmaktens stridsvagnsbesättningar

Försvarsmakten har, med stöd av FMV, tecknat kontrakt med det tyska företaget KNDS, tidigare KMW, om att köpa nya stridsvagnssimulatorer till Stridsvagn 122.
Läs mer!

Evelina Hedskog ny VD och koncernchef för W5 Solutions AB

W5 Solutions AB har meddelat att Evelina Hedskog tillträder som ny VD och koncernchef senast den 1 augusti. Evelina Hedskog är idag Nordenchef i Mildef Group AB.
Läs mer!

Näringslivet får förstärkt roll vid kriser och höjd beredskap

Enligt regeringens förslag ska PTS kunna besluta om att vissa aktörer ska delta i totalförsvarsplaneringen. Där ingår planeringen och samordningen av åtgärder inför eller vid fredstida krissituationer inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer.
Läs mer!

Lyckad uppskjutning av Marcus Wandt i rymden

Natten mellan den 18 och 19 januari svensk tid påbörjade Marcus Wandt, som till vardags jobbar som chefstestpilot på Saab, rymdfärden från Kennedy Space Center till Internationella rymdstationen, ISS.
Läs mer!

Annons

Clavister meddelar deltagande i EDF-projekt

Clavister har valts som medlem i det vinnande konsortiet för European Defence Fund (EDF)-utlysningen 'Land Tactical Collaborative Combat' (LATACC)-projektet. LATACC-projektet, koordineras av Thales och syftar till att förbättra de samarbetsmöjligheter som europeiska koalitionsstyrkor har inom markstrider.
Läs mer!

C-Resiliens förvärvar West Code Group

C-Resiliens förvärvar West Code Group AB för att stärka sin kapacitet att leverera säkra och användarvänliga lösningar inom cybersäkerhet.
Läs mer!

FSN Perspektiv: Underrättelsehotet mot svensk försvarsindustri

Gunnar Karlson var tidigare chef för Must. I dag arbetar han bland annat som konsult i underrättelse- och säkerhetsfrågor. I FSN Perspektiv beskriver han det ständigt aktuella ämnet underrättelsehot mot försvarsföretag i Sverige och varför ett aktivt säkerhetsskyddsarbete är så viktigt.
Läs mer!

FMV beställer luftvärnssystem av Saab

Försvarets Materielverk har beställt två olika typer av det mobila luftvärnssystem MSHORAD av Saab. Beställningen gäller ett fåtal system inom ramen för ett demonstratorprogram, inför framtida större anskaffning av nytt mobilt korträckviddigt luftvärnssystem till armén.  
Läs mer!

Annons

FSN Perspektiv: Skiftet från just-in-time till just-in-case efter Ukraina

Anja Clausin är affärsdirektör och chef för verksamhetsområde Marknad och inköp vid Försvarets Materielverk. I FSN Perspektiv konstaterar hon att FMV befinner sig paradigmskifte: inte bara avseende den säkerhetspolitiska kontexten i världen, men även utifrån ett inköpsperspektiv.
Läs mer!

Volvo förbereder avyttring av Arquus till John Cockerill Defense

Volvokoncernen meddelar att de har tecknat ett optionsavtal med John Cockerill Defense som ger Volvokoncernen rätt att sälja försvarsföretaget Arquus, efter obligatoriska samråd med personalrepresentanter.
Läs mer!

Dela: