FMV beställer luftvärnssystem av Saab

Publicerad: 2024-01-17 13:47

Försvarets Materielverk har beställt två olika typer av det mobila luftvärnssystem MSHORAD av Saab. Beställningen gäller ett fåtal system inom ramen för ett demonstratorprogram, inför framtida större anskaffning av nytt mobilt korträckviddigt luftvärnssystem till armén. Kontraktsperioden är 2024-2026 och orderbeloppet är cirka 300 miljoner kronor, skriver FMV och Saab i pressmeddelanden.

Annons

MSHORAD är en förkortning av Mobile Short-Range Air Defence. Systemet består av en mobil radarenhet baserad på Saabs radar Giraffe 1X och en mobil eldenhet baserad på Saabs robotsystem RBS 70 NG. Enheterna kopplas samman med Saabs ledningssystem för markbaserat luftvärn, GBAD C2. Luftvärnssystemet används för att snabbt och effektivt identifiera, motverka och neutralisera hot i luften, skriver Saab.

- Jag är stolt att Sverige väljer Saabs lösning till det här ändamålet. Vi erbjuder ett avancerat mobilt system som skyddar trupperna ute på slagfältet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics, i bolagets pressmeddelande.

Båda systemen integreras på Bandvagn 410, eller internationellt kallad BvS10 från Hägglunds, vilket medger både splitterskydd och hög rörlighet. Det ena systemet, benämnt LvNorr, kommer agera sensorenhet till Eldenhet 98, som nyttjar robot 98 som internationellt kallas IRIS-T. Det andra systemet, benämnt MSHORAD, kommer att agera sensor till en ny robotvagn med en treskottslavett för Robotsystem 70D, Saab RBS 70 NG, även denna monterad på bv 410, enligt myndigheten.

– Robot 70 är ett väl beprövat luftvärnssystem i Försvarsmakten. Syftet med anskaffningen är att undersöka möjligheterna att öka systemets rörlighet och därmed förbättra skyddet mot lufthot genom att integrera robot 70 och sensorenheter på bandvagn, säger Christer Mellgren, projektledare FMV, i myndighetens pressmeddelande.

Dela: