Årets Hugo Raab-pris till Charlotte Wagnsson

Publicerad: 2022-11-09 15:45

Försvarshögskolan anger i ett pressmeddelande att Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, har utsetts till 2022 års mottagare av Hugo Raab-priset, Försvarshögskolans pris för vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet.

Annons

Charlotte Wagnsson är verksam vid Institutionen för statsvetenskap och juridik, Försvarshögskolan. Hon får priset för fyra vetenskapliga artiklar som studerar fientliga narrativ om Sverige och Norden på ryska statsstyrda nätplattformar, samt hur vanliga svenska medborgare upplever budskapen i denna informationspåverkan:

 1. A framework for analysing antagonistic narrative strategies: A Russian tale of Swedish Decline

  , Media, War, and conflict 14 (2): 239-257, (med Barzanje, Costan), (2021)

 2. Destruct, direct and suppress: Sputnik narratives on the Nordic countries

  , The Journal of International Communication 27 (1): 15-37, (med Deverell, Edward, och Olsson, Eva-Karin), (2020)

 3. What is at stake in the information sphere? Anxieties about malign information influence among ordinary Swedes

  , European Security 29 (4): 397-415, (2020)

 4. The paperboys of Russian messaging: RT/Sputnik audiences as vehicles for malign information influence

  , Information, Communication and Society, (2022)

Prismotivering:

I det verk vilket Charlotte Wagnsson prisas för studeras fientliga narrativ avseende Sverige och Norden i ryska medier och hur vanliga svenska medborgare påverkas av dessa informationskampanjer. Wagnsson ger ett betydande vetenskapligt bidrag genom att leverera både ett analytiskt verktyg och omfattande empiriska resultat i studien av ett viktigt samtida fenomen. Forskningen placeras tydligt i litteraturen, utmärks av gedigen forskningsdesign, kvalificerade metoddiskussioner, och belyser viktiga aspekter av vårt samhälles motståndskraft mot påverkan från främmande stater och statligt stödda medier via digitala plattformar och andra kommunikationskanaler. Det är välskrivna och betydelsefulla analyser, med hög relevans för alla med intresse för ryska informationskampanjers påverkan på Norden och dess befolkningars exponering och mottaglighet för fientliga och polariserande berättelser.

Forskningen i fokus

– Det är väldigt roligt att uppmärksammas internt vid Försvarshögskolan för forskningens kvalitet. Det här är något jag har arbetat hårt och intensivt med under de senaste åren, och det är roligt att forskningen hamnar i fokus och blir synliggjord, säger Charlotte Wagnsson.

Hon betonar att två av de artiklar hon prisas för är skrivna i samarbete med andra forskare vid Försvarshögskolan.

– I den första artikeln medverkar Costan Barzanje, som bidrar med en viktig pusselbit och en intelligent analys av de ryska narrativen. I den andra artikeln om rysk informationspåverkan har Edward Deverell en ledande roll och även Eva-Karin Gardell medverkar. Dessutom vill jag nämna de skickliga medarbetarna på opinionsforskningsinstitutet Novus, som hjälp till med de kvantitativa delarna av de senare artiklarna.

Effekter av informationspåverkan

I artiklarna undersöker hon bland annat hur de olika nordiska länderna skildras på de statsstyrda ryska nätplattformarna, svenskars uppfattningar om informationspåverkan och vilka som påverkas av narrativen. Hon har också tagit fram ett analysverktyg som kan användas för att studera innehållet i de ryska narrativen.

– Analysverktyget används redan av forskare internationellt. Jag studerar också effekterna av informationspåverkan och är tidigt ute, jämfört med internationell forskning, med att börja förstå vad som händer när man utsätts för informationspåverkan. Det här är en viktig fråga eftersom både stater och enskilda individer riskerar att utsättas för otillbörlig påverkan. Jag arbetar vidare med nya undersökningar och artiklar i nära samarbete med forskare i psykologi vid University of Amsterdam, säger hon.

Hugo Raab priset har inrättats för att uppmärksamma forskning av särskilt hög kvalitet.

– Verksamheten vid Försvarshögskolan präglas i hög grad av undervisning och det är därför glädjande att de externa granskarna ger Charlotte Wagnsson så fina omdömen för hennes forskning, säger Malena Britz, prorektor och forskningschef vid Försvarshögskolan.

– Under 2022 har våra forskare dessutom varit mycket efterfrågade i media för att kommentera och hjälpa den bredare allmänheten att förstå händelseförloppen både i Ukraina och i övriga Europa. Charlotte Wagnsson är en av de forskare som synts i media, och att hon nu även får Hugo Raab-priset för sitt betydande vetenskapliga bidrag är mycket uppmuntrande. Det visar att det inte nödvändigtvis finns en motsättning mellan att bidra till kunskapsspridning för en bredare allmänhet och att ge betydelsefulla vetenskapliga bidrag, fortsätter hon.

Dela: