'Om Krisen eller kriget kommer' i ny version

Publicerad: 2024-03-07 15:00

Regeringen har gett MSB i uppdrag att ta fram en ny version av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. MSB påbörjar arbetet omgående och distribution väntas ske i höst. Denna gång kommer broschyren skickas till 4,9 miljoner hushåll, skriver Försvarsdepartementet och MSB i pressmeddelanden.

Annons

– Samtidigt som arbetet i regeringen och hos ansvariga myndigheter fortsätter för att stärka Sveriges motståndskraft, bygger det civila försvaret också på den enskildes beredskap. En uppdaterad version av broschyren kommer hjälpa i den uppgiften, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i Försvarsdepartementets pressmeddelande.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag för MSB. Versionen från 2018 fick ett mycket gott mottagande både nationellt och internationellt och den har varit viktig för många människor, inte minst vid allvarliga händelser som Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina. Naturligtvis eftersträvar vi att även denna version ska få ett lika bra mottagande och bli användbar för många, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB i myndighetens pressmeddelande.

Under 2018 lanserade MSB broschyren Om krisen eller kriget kommer. Denna gång kommer broschyren skickas till 4,9 miljoner hushåll. Enligt MSB kommer broschyren än en gång tillgänglighetsanpassas och översättas till olika språk.

– Det är ett spännande och utmanande uppdrag och vi är angelägna om att samarbeta med berörda myndigheter och organisationer på den nivå som är möjlig utifrån den tidsram som vi har till vårt förfogande. Vi vet att det finns ett stort intresse för broschyren och det är fint att se att det finns ett starkt engagemang. Det visar att det är en viktig publikation för väldigt många människor och organisationer i samhället, fortsätter Charlotte Petri Gornitzka.

Dela: