Kongsbergs vapenstation till nya Pansarterrängbilar

Publicerad: 2024-03-27 07:21

Patria har tecknat ett avtal med Kongsberg Defence & Aerospace för leverans av PROTECTOR vapenstationer till över 300 av Sveriges och Finlands Patria pansarterrängbilar inom ramen för det gemensamma programmet (CAVS). Leveranserna påbörjas 2025 och fortsätter in på 2030-talet.

Annons

– Detta avtal möjliggör en unik möjlighet att leverera vapensystem för att tillgodose behoven hos flera länder under ett kontrakt och är ännu en milstolpe för det internationella CAVS-programmet. Effektiviteten och enhetligheten i systemet mellan partnerländerna är oöverträffade och användes redan i samarbetet under utvecklingsfasen, säger Patrias VD Esa Rautalinko i bolagets pressmeddelande.

Kontraktet möjliggör leveranser till flera kunder genom ett och samma avtal mellan Patria och Kongsberg. Patria är huvudentreprenör medan Kongsberg är den valda leverantören för PROTECTOR RS4 vapenstationer. Kongsberg har hittills levererat över 20 000 PROTECTOR vapenstationer till 28 länder.

Vi på Kongsberg är glada över att samarbeta nära med Patria för att stärka försvarsförmågan i Sverige och Finland. Valet av gemensam militär utrustning bland de nordiska länderna säkerställer militär interoperabilitet och ökad logistisk effektivitet. Det stärker också samarbetet inom industrin för att stödja NATOs vision om utbytbarhet av utrustning och säkerhet i leveranskedjan, säger Eirik Lie, VD för Kongsberg Defence & Aerospace, i bolagets pressmeddelande.

Från vänster: Tommi Svensk, Senior Vice President, Patria,  Executive Vice President, Finland, Patria, Jørgen Bull Vice President, Kongsberg och Gard Brandsaeter, Affärsutvecklingsdirektör, Kongsberg. Foto: Patria
Från vänster: Tommi Svensk, Senior Vice President, Patria, Executive Vice President, Finland, Patria, Jørgen Bull Vice President, Kongsberg och Gard Brandsaeter, Affärsutvecklingsdirektör, Kongsberg. Foto: Patria

CAVS-programmet är ett samarbete mellan flera europeiska länder, Patria 6x6 har valts som fordon. Tidigare i mars tecknade FMV avtal med Patria för att leverera 321 pansarterrängbilar till Försvarsmakten. Fordonen ska bland annat ingå i motoriserade förband, luftvärns- och artilleriförband.

Dela: