Nordisk försvarsvision lanserad på Färöarna

Publicerad: 2024-05-06 18:12

Vid Nordefcos försvarsministermöte i förra veckan i Tórshavn, Färöarna, undertecknade de nordiska försvarsministrarna en gemensam vision för det nordiska försvarssamarbetet, kallad Vision 2030.

Annons

Mötet samlade försvarsministrarna från Sverige, Danmark, Finland och Norge, tillsammans med Islands utrikesminister samt representanter från Färöarnas och Grönlands regeringar, för att diskutera säkerhetsläget i regionen, inklusive Arktis och Nordatlanten. Samtalen berörde också det ryska angreppet mot Ukraina och Natos roll.

Enligt en artikel på Försvarsdepartementets hemsida stärker de nordiska länderna försvarssamarbetet på åtta olika områden, i och med undertecknandet :

  • Strategisk dialog och strategiska överläggningar om aktuella frågor och säkerhetsläget.

  • Förmåga att genomföra och leda multinationella gemensamma operationer.

  • Värdlandsstöd och logistikstöd för att möjliggöra gemensamma operationer.

  • Militär rörlighet till, mellan och ­genom de nordiska länderna.

  • Förmågor, utifrån strategiska och operativa krav.

  • Försvarsmaterielsamarbete för ökad utbytbarhet.

  • Militär försörjningstrygghet för ökad motståndskraft.

  • Totalförsvar för att säkra adekvat stöd från alla delar av samhället till försvarssektorn i alla hotfulla scenarier och lägen.

Dela: