Färdig prototyp för ny paradhjälm framtagen

Publicerad: 2024-04-13 13:26

Efter att Arbetsmiljöverket meddelat att Livgardets paradhjälm har säkerhetsbrister, inleddes ett arbete för att ta fram en ersättare av Försvarsmakten. Under de gångna året har flera parter varit involverade i att ta fram en ny säker hjälm som ser ut som den gamla, och nu finns en färdig prototyp på plats, enligt en artikelFörsvarsmaktens hemsida.

Annons

I maj förra året meddelade Försvarsförbundet att de ifrågasatte hur säker den tidigare ridhjälmen var efter incidenter där hjälmar deformerats av att ha tappats i marken. Förbundet ville då att Arbetsmiljöverket ska ta ställning till huruvida högvaktens paradhjälm är säker.

Arbetsmiljöverket återkom med en skrivelse till Försvarsmakten och meddelade att hjälmen har säkerhetsbrister. Livgardet beslutade då i samverkan med Försvarsstaben att paradhjälmen inte ska användas vid beriden statsceremoniell verksamhet.

Enligt Försvarsmakten har alla inblandade arbetat hårt för att skapa en ny hjälm under det gångna året, som uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav men också är så lik original-paradhjälmen som möjligt och är så korrekt som möjligt i utseende och utformning.

– Det här är en komplicerad process. Det är en helt ny och unik produkt vi tar fram och vi har prioriterat att den blir bra och rätt. Vi är mycket nöjda med den produkt vi nu går vidare med, säger major Hans Augustin, regementsceremoniofficer vid Livgardet och projektledare för projekt Paradridhjälm i Försvarsmaktens artikel.

Försvarsmakten skriver att den nya hjälmen kommer vara lik originalet med sin silverfärgade samt ha pik och plym.

– Det är en helt ny och unik produkt vi tar fram och vi har prioriterat att den blir säker och så korrekt utseendemässigt som möjligt, säger major Hans Augustin.

Dela: