USA:s marinminister Carlos Del Toro har besökt Sverige

Publicerad: 2023-08-24 12:15

USA:s Secretary of the Navy, marinminister, Carlos Del Toro har under två dagar besökt Sverige. Hans vistelse har innefattat möten med försvarsminister Pål Jonsson, ÖB Micael Bydén och besök på Saab:s varv i Karlskrona.

Annons

Marinchefen Ewa Skoog Haslum mötte ministern när han anlände till Stockholm och stod senare värd för hans besök i Karlskrona. Väl i Karlskrona, besökte han stabs- och ledningsfartyget HMS Carlskrona, visbykorvetten HMS Nyköping och slutligen Saab:s varv. Vid besöket hos Saab medföljde även USA:s ambassadör Erik D. Ramanathan. På plats var företagets vd Micael Johansson, Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Kockums och Fredrik Lindén som nyligen tillträdde som chef för FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel efter att i tre år varit chef för Första ubåtsflottiljen.

Fredrik Lindén chef FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel, Marinchefen Ewa Skoog Haslum, Saabs vd Micael Johansson, marinminister Carlos Del Toro, amerikanska ambassadören Erik D. Ramanathan och Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Kockums. Foto: Glenn Pettersson/Saab
Fredrik Lindén chef FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel, Marinchefen Ewa Skoog Haslum, Saabs vd Micael Johansson, marinminister Carlos Del Toro, amerikanska ambassadören Erik D. Ramanathan och Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Kockums. Foto: Glenn Pettersson/Saab

- Saab är hedrade att ha tagit emot marinminister Del Toro och besöket är ett kvitto på att att vi har marina förmågor i världsklass. Vi hade givande samtal som ytterligare bidrar till att stärka banden mellan Sverige och USA, säger Mattias Rådström, presschef hos Saab i en kommentar till Försvarssektorn Nyheter.

Del Toro skriver om Karlskronabesöket i sociala medier att han "uppskattar gästfriheten samt den omfattande marina expertis och professionalism som finns hos våra svenska partners". Jimmie Adamsson, marinens presschef, skriver på X (tidigare Twitter) att "besöket ytterligare stärker relationen med USA".

Marinminister Del Toro besöker Saabs varv i Karlskrona. En ubåt i Blekinge-klass (A26), som är i produktion för Sverige, syns i bakgrunden. Foto: Glenn Pettersson/SaabMarinminister Del Toro besöker Saabs varv i Karlskrona. En ubåt i Blekinge-klass (A26), som är i produktion för Sverige, syns i bakgrunden. Foto: Glenn Pettersson/Saab

I Stockholm genomförde Del Toro möte med ÖB Micael Bydén tillsammans med Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm och Marinchefen. Enligt ett inlägg på ÖB:s Instagram, berörde mötet "det kommande NATO-medlemskapet och hur ett samarbete och interoperabilitet ska utvecklas mellan de marina stridskrafterna".

Annons

Vidare, träffade ministern även försvarsminister Pål Jonsson. Försvarsdepartementet skriver att de "bland annat pratade om säkerhetssituationen i Östersjön, Sveriges kommande Natomedlemskap, stöd till Ukraina samt det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och USA." Marinministern tackade för gästfriheten och berättade att han verkligen uppskattade att diskutera fördjupat samarbete, ömsesidiga intressen och Östersjöregionen, enligt ett inlägg på amerikanska ambassadens Facebooksida.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Annons

Dela: