Thomas Nilsson ny chef för Försvarsmaktens enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst

Publicerad: 2023-03-23 15:22

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att de beslutat att utse Thomas Nilsson till chef för Försvarsmaktens enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, Must. Han befordras samtidigt till generallöjtnant.

Annons

Thomas Nilsson har anställts som chef för Must fr.o.m. den 1 maj 2023 tills vidare, dock längst t.o.m. 30 april 2027. Han ersätter generalmajor Lena Hallin vars förordnande går ut den 30 april 2023.

– Thomas Nilsson har en bred bakgrund inom svenskt försvar och en gedigen erfarenhet av internationellt samarbete från sin tidigare roll som Sveriges militära representant till EU och Nato. Skärningen teknik, säkerhetspolitik och underrättelsetjänst kommer vara ännu viktigare framöver och därför är det mycket positivt att Thomas Nilsson valt att åta sig detta viktiga uppdrag, säger försvarsminister Pål Jonson i meddelandet på regeringens hemsida.

Must är en del av Försvarsmakten och bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Musts uppdrag är bland annat att identifiera, bedöma och motverka yttre hot mot Sverige och svenska intressen i utlandet och samtidigt vara ett stöd för regeringen och för överbefälhavaren.

I pressmeddelandet berättas att Thomas Nilsson har sin bakgrund i Försvarsmakten och i Flygvapnet. Mellan 2016-2020 tjänstgjorde Thomas Nilsson som Sveriges militära representant i EU och Nato i Bryssel. 2020 utsågs Thomas Nilsson till Försvarsmaktens Chief Information Officer (FM CIO) och befordrades till generalmajor.

Dela: