Sveriges nya arméchef: Karl Engelbrektson har lämnat över till Jonny Lindfors

Publicerad: 2023-06-18 22:01

En intensiv helg, med armén i strålkastarljuset, är nu till ända. I fredags den 16 juni genomfördes Arméchefens konsert på Oscarsteatern, där Tommy Körberg understödde arméns musikkår som solist. Dagen efter var det bal på Karlberg slott, med kunglig närvaro. Och i dag skedde chefsbytet där Jonny Lindfors tog över från Karl Engelbrektson, bland annat i närvaro av arméchefer från när och fjärran.

Annons

Karl Engelbrektson tillträdde som arméchef i juni 2016 och efterträdde då genmj Anders Brännström. Karl Engelbrektson har lett armén i tider av förändring och omfattande förmågetillväxt. I dag har han lämnat över chefskapet till Jonny Lindfors som befordrats från brigadgeneral till generalmajor.

Under chefsbytesceremonin närvarade bland annat överbefälhavare Micael Bydén, Chefen Försvarsstaben Michael Claesson och en rad utländska arméchefer, andra dignitärer, förbandschefer från Armén samt representanter från försvarsindustrin och politiker enligt ett inlägg från Arméns Facebook-sida. Enligt samma inlägg tackade Karl Engelbrektson bland annat "krafterna i FMV, Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan, frivilligorganisationerna och svensk försvarsindustri" och fortsatte:

Tack, till mina chefer som givit mig förtroendet under alla dessa år. Till er Förbandschefer och övrig personal i armén, jag vill tacka er alla för ert bidrag till den fantastiska förflyttning av Armén som vi tillsammans gjort.

Vi har gått ifrån en bataljonsarmé till en brigad och divisionsarmé som utvecklas inom ramen för en allians. Vi har klarat våra internationella uppdrag och vi har etablerat fem nya regementen, återinfört värnplikt, anpassat oss till pandemier, vi genomför en kraftig materiell förnyelse, vi levererar ökad beredskap och nu stödjer vi Ukraina på ett sätt som är historiskt och som vi skall vara stolta över. Tack för att jag fått vara Er chef.

Annons

Jonny, snart Arméchef General Lindfors. Du är rätt person på jobbet. Du har meriterat dig, studerat och levererat på en bred bakgrund av positioner som gör att du erfarenhetsmässigt är rätt rustad för jobbet. [...] Jag gratulerar Dig Jonny och jag gratulerar Armén.

Jonny Lindfors var förbandsproduktionschef i Högkvarterets produktionsledning sedan mars 2021. Enligt en orelaterad artikel på Kungliga Krigsvetenskap­sakademien var han dessförinnan regementschef vid Norrbottens regemente, I 19, i Boden. Han har gjort två utlandstjänster; en i Kosovo och en i Afghanistan. Enligt en intervju i Officerstidningen, är Lindfors uppvuxen i Kiruna. Han har, utöver Försvarshögskolans högre stabsutbildning, även utbildats vid US Army War College och Danske Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus.

Enligt transkriberingen från samma Facebook-inlägg, var det ett allvarstyngt tal som arméchef Lindfors höll. Han påpekade säkerhetsläget, att föra Armén in i Nato och fortsatta tillväxt och högre krav "på tillgänglighet, beredskap och krigsduglighet att fortsätta öka. Vi ska vara både fysiskt och mentalt förberedda på krigets krav. [...] På Armén som organisation, kommer kraven att öka på att attrahera och behålla personal." Han fortsätter:

Vi har all inriktning vi behöver. Det är att leverera ökad krigföringsförmåga här och nu som ska vara vårt fokus. Det är allvarstider! Armén är den yttersta garanten för Svensk Suveränitet – och vi ska vara redo att strida och vinna om det krävs.

Annons

I en i dag publicerad artikel på Försvarsmaktens hemsida, säger arméchef Jonny Lindfors att de första veckorna går åt till att möta personalen på Arméstaben. Det första bilaterala armé-chefsmötet blir med finske arméchefen Pasi Välimäki. Därefter ska han bland annat att genomföra förbandsbesök på de 18 organisationsenheter som utgör försvarsgrenen.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: