Sverige börjar bidra till Natos luftövervakning

Publicerad: 2024-06-07 14:12

Regeringen anger i ett pressmeddelande att de har fattat beslut om att bidra med flyg inom ramen för Natos luftövervakningsstruktur Nato Air Policing. Försvarsmakten får därmed handlingsfrihet att inom korta tidsförhållanden överlåta flyg för att under Natos befäl utföra luftbevakning.

Annons

Sverige integreras nu i Natos försvarsplanering och deltar i Natos gemensamma försvar. Det innebär bland annat att Sverige ingår i och bidrar till Natos styrke- och ledningsstruktur.

En del av Natos kärnuppgifter är att upprätthålla Natos integrerade luft- och robotförsvar. Natos luftövervakning, Air Policing, utgör en del av detta. Nato Air Policing, precis som den svenska nationella luftbevakningen, pågår ständigt och syftet är att bevara integriteten för Natos luftrum samt att verka avskräckande mot attacker i luftarenan.

Regeringen bekräftar i pressmeddelandet att Sverige nu tar nästa steg som Natomedlem genom att ha fattat beslut om att bidra med flyg till Natos luftövervakning. Det kommer främst vara F17 i Ronneby som kommer bidra till Nato Air Policing och de svenska bidraget kommer utföra uppgifterna från basering i Sverige, främst i Östersjöområdet.

Dela: