Stöd till Ukraina från EU:s sjukvårdslager

Publicerad: 2023-01-23 22:45

MSB anger på sin hemsida att Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning genom EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer att skicka 513 300 andningsmasker från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för åt EU.

Annons

Enligt Fredrika Lindholm, projektledare på MSB, är sjukvården i Ukraina ansträngd och landets sjukvårdsmateriel otillräcklig. Sverige är, via MSB, ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

Det EU-gemensamma beredskapslagret finns i Kristinehamn i Värmland och har nu aktiverats för tredje gången. Första gången lagret aktiverades var i oktober 2021 då Lettland, på grund av en svår situation orsakad av covid-19, efterfrågade ventilatorer. Andra gången lagret aktiverades var under sommaren 2022 då skyddsförkläden skickades till Ukraina.

EU:s sjukvårdslager i Sverige och rescEU

År 2020 fick Sverige uppdraget från EU att lagerhålla personlig skyddsutrustning såsom andningsmasker, skyddsrockar, ventilatorer och annan utrustning för att hjälpa patienter med andningsbesvär. Materialet ska kunna användas under stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte räcker till.

Sjukvårdslagret är en del av utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för projektet rescEU. RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten vid olika typer av kriser, till exempel skogsbränder och pandemier. Sverige är också värdland för skopande flygplan och temporära nödbostäder.

Projektet med att etablera EU:s sjukvårdslager är ett samarbete mellan MSB, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen.

Dela: