P 7 beredda att skicka bataljon till Lettland

Publicerad: 2024-01-09 17:48

Under statsminister Ulf Kristerssons anförande vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, meddelade han att Sverige förbereder sig för att bidra med trupp till Natostyrkor på plats i Lettland.

Annons

I en artikel på Försvarsmaktens hemsida skriver de att planen är att Sverige och Danmark växelvis ska dela på ansvaret att sätta upp en bataljon som en del i en brigad med bas utanför Riga. De danska och svenska truppbidragen kommer avlösa varandra på halvårsbasis. Den svenska delen kommer bestå av en mekaniserad bataljon med start tidigast 2025.

– Vi har börjat planera för detta och förutsatt att ett beslut kommer så är vi beredda att lösa uppgiften, säger överste Lennart Wideström, chef P 7, i artikeln.

Södra skånska regementet, P 7, är det förband som är utpekat att vara först på plats efter ett svenskt medlemskap i Nato, med ett truppbidrag på cirka 600 personer och kommer bestå av anställda soldater och officerare, huvudsakligen från 71:a bataljon, skriver Försvarsmakten.

– Det här blir ett av de initialt synligaste bidragen från armén till Natos kollektiva försvar och en uppgift vi tar på största allvar. Precis som förmågan att kunna ta emot militärt stöd i Sverige vid behov är även förmågan att kunna ge militärt stöd utanför våra gränser avgörande för vår framtida roll i Nato, säger Arméchefen Jonny Lindfors.

Dela: