Vår resa mot en tryggare framtid!

Publicerad: 2024-01-25 07:46

Fredrik Färnqvist är Frivilliga Radioorganisationens avgående generalsekreterare. I FSN Perspektiv ger han en inblick i organisationens arbete i totalförsvaret, beskriver de aktuella utmaningarna och välkomnar Johanna Sjöberg som tillträdande generalsekreterare.

Annons

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige. Vi bidrar till uppbyggnaden av totalförsvaret med stort engagemang. Frivillig betyder i vår värld förberedd och utbildad personal. 

Att vi får möjlighet att samla det finaste av samhällsengagemang och utbilda frivilliga specialister är viktigt och gör oss väldigt stolta. Det är inte åskådarna som gör skillnad. 

FRO rekryterar och utbildar förstärkningspersonal till hela totalförsvaret. Våra specialister inriktar sig på radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Under 2023 genomförde vi närmare 100 kurser och projekt inom det militära och det civila försvaret. 

Förstärkningspersonal är ett begrepp vi använder för att beskriva de personer vi utbildar som normalt har ett annat yrke. Efter utbildning krigsplaceras de på en befattning vid exempelvis en myndighet. På det sättet kan personen förstärka den befintliga myndighetens motståndskraft. Placeringen innebär att personen kallas in till verksamheten vid höjd beredskap. I de allra flesta fallen finns personalen relativt tillgänglig även i fredstida kriser, men då gäller andra lagar och respektive ordinarie arbetsgivare har större bestämmanderätt. 

Annons

Att rekrytera och utbilda förstärkningspersonal och folkförankra behovet av ett starkt totalförsvar är något vi tar oerhört seriöst på. 

Växande uppdrag och myndighetssamarbeten 

Behovet och efterfrågan av våra kunskaper har ökat i takt med kriget i Ukraina men även kopplat till den tydlighet som skapats genom att regeringen tillförde en minister för civilt försvar i försvarsdepartementet. Intresset för att bygga ett starkt totalförsvar börjar i regering och riksdag, vilket också visat sig ge en positiv effekt under året som gått. 

Föreningen har ökat antalet uppdragsgivare kraftigt under senaste året inom det civila försvaret. Vi upplever att det skett en tydlig svängning i inställningen till krig och höjd beredskap och nu har myndigheter, länsstyrelser och kommuner börjat bygga upp en motståndskraft. Det är helt fantastiskt! 

Annons

FRO har arbetat aktivt med att lyfta fram positiva exempel inom det civila försvaret. Syftet är att tydliggöra hur det kan gå till att bygga upp den egna förmågan. Länsstyrelsen i Skåne, Svenska kraftnät, Trafikverket, Västerås stad och Katrineholms kommun är några av de verksamheter som vi anser kan visa vägen för andra! 

Att bygga upp ett lands förmåga tar tid. Den personal som FRO utbildar har i de allra flesta fall familjer, arbeten och fritidsintressen som konkurrerar om tiden. Vi vet hur mycket alla frivilliga och deras familjer och arbetsgivare ger för att få livspusslet att gå ihop. För detta är vi otroligt tacksamma! 

En stärkt förmåga inom cybersäkerhet 

Vi ser med glädje hur våra ansträngningar att stärka cyberförsvaret lyftes fram i regeringens budgetproposition såväl som i försvarsberedningens delrapport ”Kraftsamling”. 

Annons

FRO har fått ett förtydligat huvudmannaskap från Försvarsmakten för samordningen av frivilliga förstärkningsresurser inom området för cybersäkerhet och cyberförsvar. Dels för att öka den grundläggande förståelsen för cyberhoten inom alla befattningar, dels för att utveckla särskilda specialistutbildningar. 

Vi fokuserar också på flera kurser kopplat till cybersäkerhet för ungdomar. Dels grundläggande kurser inom cybersäkerhet, men även kurser kopplat till etisk hackning. Dessa koncept kommer vi fortsätta arbeta med framöver och hoppas kunna erbjuda ungdomar flera möjligheter att hitta ett intresse och en framtid i cyberdomänen. 

En ny generalsekreterare tar vid 

I januari 2024 välkomnar vi föreningens nya generalsekreterare, Johanna Sjöberg. Sprungen ur Försvarsmaktens verksamhet kommer hon leda föreningen framåt. Det känns väldigt tryggt att lämna över verksamheten till Johanna och jag önskar henne all lycka i sitt framtida arbete! 

Annons

Undertecknad går vidare mot nya uppgifter men kommer självklart alltid ha en fot kvar i verksamheten. 

Jag vill rikta ett stort tack till våra uppdragsgivare, fantastiska medlemmar, engagerade funktionärer och kunniga instruktörer. Ert engagemang och bidrag är vad som driver vår organisation framåt och möjliggör vår fortsatta framgång. 

Tillsammans kommer vi att bygga en tryggare och mer robust framtid för Sverige. 

Fredrik Färnqvist 

Annons

Dela: