Energibranschens roll i morgondagens driftvärn

Publicerad: 2024-06-24 08:25

Åsa Pettersson är vd vid Energiföretagen Sverige, en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. I FSN Perspektiv uppmanar hon regeringen att se till att diskussionen om driftvärn övergår i handling och konkreta förslag.

Annons

Det pågår ett krig i vårt närområde som inte bara innebär stort lidande på det mänskliga planet utan också påverkar landets energiinfrastruktur och ukrainarnas vardag. Utan fungerande el och värme försvinner vardagliga men helt nödvändiga funktioner som varmt vatten i kranarna och ljus i hemmet. För att inte tala om alla moderna digitala funktioner som vi människor vant oss vid.

Infrastrukturen inom energisektorn har dessvärre varit en återkommande måltavla för attackerna i Ukraina. I Sverige har vi 600 000 kilometer elledningar, över 5 000 kraftverk och cirka 500 fjärrvärmeverk som vid ett potentiellt väpnat angrepp skulle kunna bli ett mål. Cyberattacker ser vi återkommande i vårt land och där har Ukraina drabbats hårt även före kriget.

Sverige har fått ett hastigt uppvaknande. Vi har gått in i Nato och står inför ett historiskt totalförsvarsbeslut med upprustning av det militära och civila försvaret, något som beskrivs i en rapport från Försvarsberedningen tidigare i år.

Krisberedskap och totalförsvar är viktiga i skyddet av vårt energisystem och samhället i stort. I takt med ökade hot och risker i omvärlden blir ett kontinuerligt och långsiktigt arbete allt väsentligare. En del i detta är Försvarsberedningens förslag att återskapa en modern motsvarighet till det tidigare driftvärnet för skydd och bevakning av samhällsviktig infrastruktur, som energisystemet.

Annons

Under kalla kriget och fram till år 2005 fanns ett driftvärn. En del av hemvärnet var dedikerad till att försvara viktiga anläggningar inom bland annat infrastruktur och energiförsörjning. En nyare version av ett driftvärn skulle kunna vara en viktig del för att återuppbygga motståndskraften.

Energiföretagen Sverige anser även att det finns plats för ett ”digitalt driftvärn” för att hantera cyberhot. Cybersäkerhet är en grundpelare i ett digitalt fjärrstyrt och flexibelt energisystem, liksom i det moderna civilförsvaret.

Energiföretagen har sedan tidigare välkomnat återinförandet av civilplikten som utökar Sveriges reparationsberedskap, för elförsörjning och lagerhållning av materiel och resurser.

Finansiering, utveckling och förvaltning av Sveriges civila och militära försvar är ett grundläggande statligt ansvar. Regering, riksdag och myndigheter behöver anpassa planering och göra prioriteringar som tar höjd även för privata aktörers förutsättningar och nytta i samhället. Vi i energibranschen kan bidra med både kunskap och resurser men staten behöver bistå med finansiering och prioritering.

Annons

Vi välkomnar regeringens ambitionshöjning av det civila försvaret, som vi i energibranschen är en del av. Regeringen måste nu se till att diskussionen om driftvärn övergår i handling och konkreta förslag.

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige

Dela: