FMV beställer Gripen-uppgradering av Saab

Publicerad: 2023-10-24 11:36

Saab har fått en tilläggsbeställning från FMV till ett värde av 579 miljoner kronor för att säkerställa fortsatt drift och förmågehöjning av Gripen C/D. Detta är en av flera beställningar som FMV gjort på sistone i syfte att höja förmågan och öka livslängden på Sveriges C/D-plan.

Annons

Tilläggsbeställningen omfattar bland annat framtagning av nya utvecklings- och simuleringsmiljöer för JAS 39 C/D, samt framtagning av nya stödsystem som ska underlätta Försvarsmaktens harmonisering av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beställningen innefattar även en kompletteringsbeställning av apparater och hårdvara, skriver myndigheten samt bolaget i pressmeddelanden.

– Uppgraderingen av Gripen C/D är ett viktigt steg för att bibehålla en hög operativ förmåga i den turbulenta omvärld vi lever i. Den är också betydande för att kunna ha Gripen C/D i drift bortom 2030, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Aeronautics i Saabs pressmeddelande.

FMV har de senaste månaderna gjort olika beställningar för att höja förmågan och öka livslängden på Sveriges C/D-plan. Tidigare i oktober ingick myndigheten avtal med GKN Aerospace för utveckling och förbättring av RM12, motorn till svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen C/D.

I september ingick FMV ett mångmiljardavtal med Saab gällande ny funktionalitet och förändrade leveransplaner för Gripen E och Gripen C/D. Den nya funktionaliteten inkluderar bland annat förändringar i telekrigssystemet, kommunikationssystemet och spaningssystemet samt förändrade leveransplaner för såväl Gripen E som Gripen C/D.

Annons

Effekten av det avtalet innebär att Försvarsmakten kan fortsätta nyttja Gripen C/D efter 2030 och parallellt med E-systemet. I en artikel på Försvarsmaktens hemsida, med anledning av det avtalet, berättar Flygvapenchef Jonas Wikman:

– Med det försämrade omvärldsläget behöver vi hänga med och vara i teknisk framkant för att möta framtidens hotbild. Detta avtal betyder att vi kan fortsätta verka med bägge systemen och fortsatt ha en stark stridsflygförmåga över tid.

Tidigare i oktober emottog FMV det första serieproducerade Gripen E-flygplanet av Saab. I en intervju med FMV berättar Lars Helmrich, chef för FMV:s verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel, att planen är att från 2025 och framåt ska FMV leverera JAS 39E till Flygvapnet. 

Med anledning av dagens nyhet säger Magnus Wallén, projektledare för blockuppdatering JAS39 C/D på FMV att beställningen är viktig i flera dimensioner i myndighetens pressmeddelande.

Annons

– JAS39 C/D är idag ryggraden i det svenska luftförsvaret. Denna beställning till Saab är ett steg av flera för att bibehålla den höga operativa förmågan av systemet bortom 2030, även för våra exportkunder. Detta är av betydande vikt, speciellt i den föränderliga omvärld vi lever i idag.

Dela: