W5 Solutions förvärvar Kongsberg Target Systems

Publicerad: 2023-04-05 22:00

W5 Solutions meddelar, enligt ett pressmeddelande publicerat den 31 mars 2023, att bolaget ingått ett avtal om att förvärva det norska bolaget Kongsberg Target Systems AS (KTS) med huvudkontor i Heistadmoen, Norge.

Annons

- Vi välkomnar KTS till W5 familjen och ser fram emot fler möjligheter på den norska marknaden, säger Siebren de Boer, Director of Coporate Development och M&A på W5 Solutions.

KTS utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska målsystem runtom i världen. Köpeskillingen om initialt cirka 45,2 MSEK för 100 procent av aktierna i KTS ska betalas dels genom kontant betalning till ett belopp om 20 MNOK (20,2 MSEK), dels i form av 357 984 nyemitterade vederlagsaktier i W5 Solutions motsvarande cirka 25,0 MSEK. Vidare, kan två kontanta tilläggsköpeskillingar utbetalas baserat på kursutvecklingen för W5 Solutions aktier upp till 16 respektive 24 MSEK.

KTS kommer fortsatt verka under varumärket Kongsberg Target Systems, fortsatt bedrivas som ett självständigt bolag med nuvarande ledning samt leverera till befintliga kunder. 2022 omsatte KTS 43,4 MNOK med en EBIT-marginal om 1,2 MNOK.

- Jag är glad över att vi nått en överenskommelse och det är med stor glädje som vi välkomnar KTS medarbetare till W5 Solutions koncernen. Detta förvärv utgör ett betydande strategiskt steg inom vår förvärvsstrategi och säkrar vår position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet förstärker vi vår internationella expansion och får tillgång till flera viktiga geografiska marknader, inklusive USA, vilket är viktigt för W5 Solutions fortsatta tillväxt och exportstrategi, säger Daniel Hopstadius, VD på W5 Solutions.

- Jag är övertygad om att det här förvärvet kommer att föra med sig många synergier och möjligheter och även stärka vår verksamhet framåt. Vi har haft ett nära samarbete med W5 Solutions under många år och har en väletablerad relation, därför känner jag mig trygg med att fortsätta vår utveckling inom W5 Solutions koncernen, säger Toralf Johannessen, VD på Kongsberg Target Systems.

Dela: