SME-D har valt ny styrelse

Publicerad: 2023-05-17 12:00

SME-D är en förening som samlar små och medelstora företag (SME-företag) verksamma inom försvars- och samhällssäkerhetssektorn i Sverige. Föreningen företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och media är även remissinstans i statliga utredningar. Den 10 maj hade SME-D och årsmöte där en ny styrelse valdes enligt ett pressmeddelande den 12 maj.

Annons

Den nya styrelsen består, utöver ordförande, av sex ledamöter, varav två nya ledamöter tillsattes. SME-D:s nya styrelse är:

Jaime Rico (ordförande) – Synkzone AB
Anette Östelius (vice ordförande) – NESP AB
Andreas Nilsson - KnowIT Defence Technology AB (nyval)
Lars Petterson – W5 Solutions AB
Marie Louise Rösiö – CAG Consoden AB(nyval)
Magnus Söderström – CAG Novus Consulting AB
Mathias Eriksson – RödSvart AB

Dela: