Militär landningsplats för helikopter invigd på Berga

Publicerad: 2023-04-14 21:44

I dag invigdes en ny landningsplats för helikopter på Berga under högtidliga former, 18 år efter marinens helikopterdivision avvecklades, anger Försvarsmakten på sin hemsida. Den nya landningsplatsen på Haninge garnison är ett samarbete mellan marinen och flygvapnet.

Annons

Fram till i dag har helikoptrar som övat med marinen i Stockholmsområdet fått landa på tillfälliga platser som inte är avsedda för en helikopter. Det ställer stora krav på organisationen på marken och riskerar att skada omkringliggande infrastruktur. Med den nya landningsplatsen kan helikoptrarna landa mer säkert och även bevakas på ett mer effektivt sätt, skriver Försvarsmakten.

– Behovet av en militär helikopterbas i Stockholmsområdet har ökat de senaste åren, inte minst med anledning av omvärldsläget. Sjöoperativ helikopter är en viktig och vanligt förekommande resurs i marinens övningar och operationer. Den nya landningsplatsen kommer att underlätta samövning och stärka marinens och flygvapnets gemensamma förmåga, förklarar marinchef Ewa Skoog Haslum.

– Marinen är tydliga med sina behov av sjöoperativ helikopter och vi har ett väl fungerande samarbete. Dessutom underlättar denna start- och landningsplats vår samverkan med andra myndigheter, som Polisen och Sjöfartsverket, säger ställföreträdande flygvapenchef Tommy Petersson.

Dela: