Marinen håller etableringsceremonier för marina basbataljonerna

Publicerad: 2023-09-25 20:10

Marinen tar ett stort steg framåt genom att etablera två nya krigsförband. På måndagen den 2 oktober hålls etableringsceremonier för första och andra Marina basbataljonen vid Marinbasen i Karlskrona respektive Stockholms Amfibieregemente i Berga. Detta meddelas i ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

Annons

De marina basbataljonerna har som huvudsyfte att säkra och leverera logistikförsörjning till marina stridande enheter, varhelst de befinner sig och när behov uppstår. Dessa bataljoner sammansätts av logistikkomponenter från samtliga marina förband, vilket möjliggör en omfattande och djupgående kompetens och erfarenhet, skriver myndigheten.

Vid etableringsceremonin på Stockholms amfibieregemente närvarar marinchef, konteramiral Ewa Skoog Haslum. På plats finns även ställföreträdande chef för försvarsstaben, konteramiral Jens Nykvist, chefen för Stockholms Amfibieregemente, överste Adam Camél samt bataljonschef för 2.marina basbataljon, överstelöjtnant Thomas Fors.

Vid etableringsceremonin på Karlskrona garnison deltar ställföreträdande marinchef, brigadgeneral Patrik Gardesten tillsammans med förbandschef, kommendör Fredrik Edwardson och bataljonschef för 1.marina basbataljon, kommendörkapten Mathias Jansson.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: