Marinen har etablerat två nya bataljoner

Publicerad: 2023-10-10 18:51

Den 2 oktober höll Marinen ceremonier för etableringen av de två nya marina basbataljonerna vid Marinbasen i Karlskrona respektive Stockholms Amfibieregemente i Berga. På plats i Karlskrona var bland annat Marinens musikkår som för första gången framförde den nyskrivna marschen ”Marinens bastjänstmarsch” komponerad av Björn Ericsson, skriver Marinen på Facebook.

Annons

Vid etableringsceremonin på Stockholms amfibieregemente närvarade marinchef, konteramiral Ewa Skoog Haslum. På plats var även ställföreträdande chef för försvarsstaben, konteramiral Jens Nykvist, chefen för Stockholms Amfibieregemente, överste Adam Camél samt bataljonschef för 2.marina basbataljon, överstelöjtnant Thomas Fors, enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten den 25 september.

Foto: Camilla Granström och Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Camilla Granström och Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Vid etableringsceremonin på Karlskrona garnison deltog ställföreträdande marinchef, brigadgeneral Patrik Gardesten tillsammans med förbandschef, kommendör Fredrik Edwardson och bataljonschef för 1.marina basbataljon, kommendörkapten Mathias Jansson, enligt samma meddelande.

Marinens musikkår var också på plats i Karlskrona och framförde första gången den nyskrivna marschen ”Marinens bastjänstmarsch”, som är komponerad av musikkårens orkesterbibliotekarie, Björn Ericsson.

Foto: Camilla Granström och Carolina Lorentzson Nilsson/FörsvarsmaktenFoto: Camilla Granström och Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

De marina basbataljonerna har satts samman av logistikdelar ur samtliga marina förband för att skapa den breda men samtidigt djupa kunskap och erfarenhet som krävs. De nya krigsförbanden innebär en stark tillväxt inom marin logistik när personalstyrkan ska växa till det dubbla och mer ändamålsenlig materiel tillförs, skriver Marinen i ett inlägg på Facebook.

Dela: