Kungliga ordnar delas ut för första gången på 50 år

Publicerad: 2024-06-01 12:23

I går genomfördes ordensförlänings­ceremonin för svenska medborgare i modern tid. H.M. Konungen, som är de kungliga riddarordnarnas stormästare, delade ut ordnarna till tretton svenskar, i Vita havet på Kungl. Slottet.

Annons

De kungliga riddarordnarna kan nu delas ut, för första gången på nästan 50 år, till svenska medborgare för exceptionella insatser. Mottagarna har blivit nominerade av allmänheten och utvalda av ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden, regeringen godkände därefter namnen, och H.M. Konungen har formellt beslutat om ordensutdelningen.

Processen för att svenskar återigen ska kunna tilldelas kungliga ordnar igångsattes 2018 genom ett utskottsinitiativ i konstitutionsutskottet. I december 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning angående Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser, med brett stöd i riksdagen.

Kungliga Svärdsorden instiftades 1748 och förlänas till militär personal. Efter ett riksdagsbeslut lades de kungliga ordnarna vilande från 1975 för svenska medborgare.

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre mottog Kungliga Svärdsorden, Kommendör med stora korset, för utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali. Under tre år var han chef för över 13 000 personer från 60 olika länder som deltog i MINUSMA-insatsen i Mali.

Annons
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Foto: Jonas Borg/Kungl. HovstaternaGenerallöjtnant Dennis Gyllensporre. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Överste av 1. graden Ulf Henricsson tog emot Kungliga Svärdsorden, Kommendör av första klassen, för mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien. Han fick smeknamnet "Sheriffen i Vareš" när han tjänstgjorde som bataljonchef för BA01 inom FN-styrkan Nordbat 2 i Bosnien.

Under årets Veterandag den 29 maj, uppmärksammades särskilt veteraner som gjort insatser på Balkan 1991-2000.

Affärsområdeschef Thomas Sjöström mottog Kungl. Vasaorden, Riddare, för stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul. Thomas Sjöström var vid Talibanernas intagning av Kabul säkerhetsföretaget Vespers säkerhetschef i Afghanistan, som fick i uppdrag av regeringen att sköta Sveriges evakuering ur staden.

Affärsområdeschef Thomas Sjöström. Foto: Jonas Borg/Kungl. HovstaternaAffärsområdeschef Thomas Sjöström. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Annons

Dela: