Riddarordnar delas ut för första gången på 50 år

Publicerad: 2024-03-22 11:40

Efter nästan 50 år ska de kungliga riddarordnarna delas ut till svenska medborgare för exceptionella insatser. Nominerade av allmänheten och utvalda av ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden, har regeringen nu godkänt namnen, och H.M. Konungen har formellt beslutat om ordensutdelningen. Däribland förlänas Kungl. Svärdsorden generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överste av 1. graden Ulf Henricsson, skriver Hovet och Regeringskansliet i pressmeddelanden.

Annons

Kungliga Svärdsorden instiftades 1748 och förlänas till militär personal. Efter ett riksdagsbeslut lades de kungliga ordnarna vilande från 1975 för svenska medborgare.

Processen för att svenskar återigen ska kunna tilldelas kungliga ordnar igångsattes 2018 genom ett utskottsinitiativ i konstitutionsutskottet. I december 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning angående Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser, med brett stöd i riksdagen.

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre tar emot Kungliga Svärdsorden, Kommendör med stora korset, för utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali. Dennis Gyllensporre var chef under tre år för över 13 000 personer från 60 länder som ingick i MINUSMA-insatsen i Mali.

Överste av 1. graden Ulf Henricsson tar emot Kungliga Svärdsorden, Kommendör av första klassen, för mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien. Ulf Henricsson fick smeknamnet "Sheriffen i Vareš" under sin tid som bataljonchef för BA01 i FN-styrkan Nordbat 2 i Bosnien.

Ordensutdelningen kommer att äga rum vid en ceremoni på Slottet den 31 maj.

Dela: