JEF beslutar att patrullera Östersjön - två Visbykorvetter deltar

Publicerad: 2023-11-29 10:12

Under ett digitalt möte mellan de tio försvarsministrarna i JEF-samarbetet (Joint Expeditionary Force) beslutades det att aktivera ett av JEF:s gemensamma handlingsalternativ (JEF Joint Response Option). Runt 20 örlogsfartyg ska patrullera i Östersjön och Nordsjön för att bidra till ökat skydd av kritisk undervattensinfrastruktur.

Annons

Detta är första gången som en JEF Joint Response Option har aktiverats. Sverige deltar med två Visbykorvetter.

– Det handlar om att bedriva sjöövervakning, ett 20-tal örlogsfartyg kommer att vara verksamma på Östersjön men även delar av Nordatlanten för att beakta säkerhetsläget och bättre skydda kritisk infrastruktur under vattnet, säger Pål Jonson till SVT Nyheter.

Skyddet av undervattensinfrastruktur har kommit allt högre på dagordningen. Bland annat diskuterades det under JEF-toppmötet i oktober som Sverige stod värd för på Gotland. Under en informell working breakfast mellan Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och EU:s försvarsministrar var det också uppe för diskussion.

– Det är strategiskt viktigt att JEF nu stärker sin närvaro i Östersjön och Nordatlanten, mot bakgrund av de hot som finns mot kritisk undervattensinfrastruktur. JEF är ett snabbt och flexibelt ramverk som lämpar sig väl för att bidra till att bemöta dessa hot. JEF-länderna är enade, samordnade och redo att agera, säger försvarsminister Pål Jonson i ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 28 november.

JEF har utvecklat ett antal olika så kallade handlingsalternativ under året. De är designade för att avskräcka och försvara regionen från olika hot. Verksamheten kommer att genomföras under 1-15 december och inkluderar även flygresurser. skriver JEF:s försvarsministrar i ett gemensamt uttalande den 28 november.

Dela: