FMV överlämnat HMS Artemis till Marinen

Publicerad: 2023-11-15 23:16

Idag har FMV överlämnat det nya signalspaningsfartyget, HMS Artemis, till Försvarsmakten. Fartyget ersätter HMS Orion och kommer att fungera som en ny och förbättrad signalspaningsresurs till sjöss. Förutom den av FRA installerade signalspaningsutrustningen är HMS Artemis utrustad med sensorer som är avsedda för marina underrättelseinhämtning, skriver FMV i ett pressmeddelande.

Annons

FMV emottog fartyget av Saab Kockums i april i år. Sedan dess har Försvarets radioanstalt (FRA) utrustat fartyget med signalspaningsutrustning. Därutöver är fartyget utrustad med sensorer som är avsedd för marin underrättelseinhämtning.

FRA skriver i ett pressmeddelande att fördelen med ett fartyg är kommer man närmare vissa signalkällor. Detta möjliggör inhämtning av signaler som skulle varit omöjliga att registrera på längre avstånd.

Enligt FRA kommer Artemis att utföra sitt första skarpa uppdrag nästa år. Myndigheten skriver att det måste genomföras provtursverksamhet för att trimma in signalspaningsutrustningen.

- Varvet i Karlskrona levererar nu det första fartyget sedan Saab tog över Kockums för tio år sedan. Dagens överlämning är ett kvitto på att Sverige har återtagit förmågan att utveckla och bygga fartyg och båtar i världsklass, sa Mats Wicksell, vd Saab Kockums, i ett pressmeddelande från Saab under överlämningen till FMV.

Enligt FMV erbjuder HMS Artemis förbättrade manöveregenskaper jämfört med sin föregångare. Utöver detta kommer fartyget att erbjuda en förbättrad boendemiljö ombord för personalen som kommer från såväl Försvarsmakten som FRA. Fartyget mäter 74.6 meter i längd och 14 meter i bredd och har 35 hytter med 40 sängplatser. 

– Den här dagen är efterlängtad av många och givet den allvarstid vi lever i kunde den inte komma mer lägligt. Behovet av en god försvarsunderrättelseförmåga och ett modernt signalspaningsfartyg har inte varit större i modern tid. Betydelsen av HMS Artemis med besättning går därför knappast att överdriva, säger Fredrik Lindén, chef verksamhetsområde marinmateriel på FMV. 

Dela: