Finsk myndighet väljer Sectra Tiger/S

Publicerad: 2023-05-10 11:27

En finsk myndighet har beställt enheter av mobilkrypteringssystemet Sectra Tiger/S, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Tiger/S är en kvantsäker mobiltelefon som har godkänts av flera nationella säkerhetsmyndigheter, EU och även Nato för användning till och med säkerhetsnivån SECRET, vilket Försvarssektorn Nyheter skrivit om tidigare.

Annons

– Det är helt avgörande för oss att vi alltid kan kommunicera säkerhetsklassificerad information, oavsett var och när behovet uppstår. Våra användare måste också känna sig trygga med de produkter de använder när de diskuterar känsliga frågor. Därför valde vi Sectras krypteringslösning eftersom den är godkänd och används av liknande myndigheter i andra EU-länder, säger en regeringstjänsteman på den finska myndigheten.

– På grund av det instabila säkerhetsläget i Europa finns det ett ökat behov hos många organisationer av säkra och godkända lösningar som underlättar utbytet av säkerhetsklassificerad information. Den här ordern visar att våra lösningar uppfyller dessa höga krav och på så sätt garanterar att den information som utbyts förblir säker vid varje enskilt tillfälle. Det är ett stort förtroende att vi får stödja regeringstjänstemännen i deras dagliga arbete och bidra till Republiken Finlands informationssäkerhet, säger Pekka Nurhonen, vice vd Sectra Communications OY.

Dela: