Svenska försvarsföretag slöt strategiska avtal under DSEI

Publicerad: 2023-09-24 14:40

Försvarsmässan DSEI i London är slut för den här gången. Företag har visat upp sina produkter och tjänster för militärer och tjänstemän - men även för andra bolag. Försvarssektorn Nyheter har gjort en sammanställning av några av de samarbetsavtal som svenska försvarsföretag slöt under mässan.

Annons

Saab ingår strategiskt samarbetsavtal och gör investering i Helsing

Saab har ingått ett strategiskt partnerskap med Helsing, ett försvarsföretag specialiserat på AI-baserad mjukvaruteknik. Partnerskapet bygger på ett samarbetsavtal där Helsings avancerade förmåga inom AI kombineras med Saabs breda erbjudande av lösningar samt en investering av Saab om 75 miljoner Euro kontant för ett ägande på 5 procent i Helsing GmbH. Investering ingår i Helsings senaste finansieringsrunda som leds av riskkapitalbolaget General Catalyst, skriver Saab i ett pressmeddelande den 14 september.

Saabs roll som strategisk investerare i Helsing kommer att leda till ett fördjupat samarbete mellan de två bolagen och möjliggör utveckling av utökade förmågor i hela produktportföljen. Partnerskapet och investeringen innebär att Saab blir unikt positionerat med Helsing. Samarbetet kommer att inledas med telekrigs- och övervakningsförmåga för stridsflyg samt ytterligare applikationer för sensorer och ledningssystem i alla domäner, enligt bolaget.

Mildefs partneravtal med Surface Technology International (STI)

MilDef har skrivit ett partnerskapsavtale med den brittiska elektronik-tillverkare Surface Technology International (STI). Leverantören blir en integral del av MilDef UK:s bas och kommer att leverera komponenter till MilDefs produktionsanläggning i Wales.

– Avtalet stödjer vårt långsiktiga engagemang till våra brittiska kunder. Det är också grunden för ytterligare värdeskapande mellan MilDef och STI, säger Carl-Magnus Eriksson Director of Supply Chain vid MilDef i ett inlägg på bolagets LinkedIn.

Annons

Saabs avtal med ST Engineering 

Saab och Singapore Technologies Engineering (ST Engineering) undertecknade ett Memorandum of Understanding (MoU) den 13 september. MoU:n syftar till att stärka bolagens relation och samarbete för att utforska marknader som är ömsesidigt intressanta. ST har varit Saabs partner inom olika materielprojekt i Singapore i över 30 år, enligt ett pressmeddelande från Saab den 14 september.

– Undertecknandet av den här MoU:n är resultatet av 30 års samarbete mellan Saab och ST Engineering. Partnerskapet kommer att se till att bolagen tillsammans skapar tekniska lösningar som är ‘best of breed’ för våra kunder, både lokalt och internationellt. Vi ser fram emot ett djupare samarbete som säkerligen kommer att gynna bägge parter, säger Dean Rosenfield, Senior Vice President och marknadschef på Saab i meddelandet.

Clavister avtal med Milrem Robotics

Clavister har tecknat ett MoU med Milrem Robotics. Milrem är ett estniskt företag, med kontor i bland annat Sverige och USA, som bland annat tillverkar obemannade markgående fordon (UGV). Däribland Type-X Robotic Combat Vehicle, som är ett obemannat modulärt stridsfordon, enligt ett pressmeddelande från Clavister den 12 september.

Vi behöver alltid vara i framkant i nya teknologier och det gäller även för cybersäkerhet. Cyberförsvar för fordon är ett krav på dagens digitala slagfält och vi kommer alltid fortsätta behöva utveckla det. Att välja en ledande partner är avgörande för oss och Clavister medför omfattande kunskap och erfarenhet i cyberförsvar av militära fordon, säger Kuldar Väärsi, grundare och VD för Milrem Robotics i pressmeddelandet.

Annons
Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab och David Lockwood, VD för Babcock, vid försvarsmässan DSEI september 2023. Foto: Saab ABMicael Johansson, VD och koncernchef för Saab och David Lockwood, VD för Babcock, vid försvarsmässan DSEI september 2023. Foto: Saab AB

Saabs avtal med Babcock 

Avslutningsvis, undertecknade Saab även en strategisk överenskommelse med Babcock International Group. Saab och Babcock kommer inom ramen för överenskommelsen att se över möjligheten att utveckla en design till en ny cirka 100 meter lång korvett, enligt ett pressmeddelande från Saab den 12 september.  

– Vår sammantagna expertis, teknologi och marknadsnärvaro kan tillsammans ge ökade konkurrensfördelar. Med våra gemensamma förmågor och resurser ser vi möjligheter till synergier och till att dra nytta av varandras styrkor, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab i pressmeddelandet.

Den nya korvetten kommer att bli ett flexibelt ytstridsfartyg med mycket god förmåga framtaget för att möta behoven hos kunder internationellt. Babcock och Saab avser att gemensamt marknadsföra det nya fartyget på exportmarknader världen över, skriver bolaget.

– Detta är början på ett nytt spännande samarbete mellan Babcock och Saab. Det visar på den potential som finns i att gemensamt erbjuda kunder världen över ett bredare utbud av integrerade lösningar. Samtidigt bygger vi vidare på de starka gemensamma nämnare som finns mellan våra två koncerner, säger David Lockwood, VD för Babcock i meddelandet.

Annons

Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: