Exensor tecknar ramavtal med Försvarsmakten

Publicerad: 2024-06-20 11:05

Bertin Exensor har ingått ett nytt ramavtal med Försvarsmakten för reservmaterielförsörjning, materielunderhåll och tekniskt systemstöd (RMT) för Taktiskt Modulärt Markssensorsystem (TMM). Avtalet, som löper över fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år, syftar till att säkerställa underhåll och stöd för TMM-systemen inom Försvarsmakten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Annons

– Avtalet är helt avgörande för att vi som industri skall kunna bidra till ett effektivt användande av materielen vilket kommer innebära en hög tillgänglighet för förbanden," säger Pontus Agerteg, Head of Sales Nordic vid Bertin Exensor.

Ramavtalet gäller mellan Försvarsmakten och Exensor, med möjlighet för både Försvarsmakten och FMV att göra avrop. Det omfattar alla TMM-system som är i bruk inom Försvarsmakten och inkluderar leverans av reservdelar samt avhjälpande underhåll.

Utöver detta innehåller avtalet även förmågeanpassning under systemens livstid, vilket säkerställer att TMM-systemen förblir relevanta och effektiva vid förändrade förmågebehov.

I förra veckan tecknade bolaget ett tre år långt ramavtal med FMV, med möjlighet att förlänga det upp till sju år. Avtalet avser leverans av fler TMM-sytem.

Dela: