"Den största upprustningen av totalförsvaret sedan 50-talet"

Publicerad: 2023-09-11 15:34

Försvarsminister Pål Jonson (M) har på en pressträff i dag tillsammans med Sven-Olof Sällström (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Anna Starbrink (L) presenterat budgetnyheter på försvarsområdet. Totalt blir 2024 års anslag 27 miljarder kronor högre än år 2023.

Annons

Försvarsministern öppnar pressträffen med att meddela att regeringen anser att det största hotet mot Sverige är att Ukraina förlorar kriget mot Ryssland. Vidare, säger Pål Jonson att den tillväxt som nu genomförs är den största upprustningen av totalförsvaret sedan 50-talet.

Sven-Olof Sällström berättar att Tidö-partierna nu föreslår ytterligare anslag om 700 miljoner kronor vilket, inkluderat tidigare fattade beslut samt årliga uppräkningar, innebär att 2024 års anslag är drygt 27 miljarder högre än år 2023. Detta innebär att Sverige även kommer över 2%-målet enligt NATO:s egna definition av hur försvarsanslag räknas.

Sällström fortsätter, att regeringen föreslår fortsatta satsningar om cirka 1,25 miljarder kronor till 2025 samt 7,4 miljarder 2026. Försvarsmaktens beställningsbemyndigande ska även öka; från 144 miljoner kronor till 177 miljoner kronor under de närmsta åren, en ökning om 25%.

Mikael Oskarsson berättar att det ska tillföras resurser för att rekrytera och behålla personal. Tidöpartierna vill se ett ökat antal värnpliktiga, minst 8 000 per år senast år 2025. De anslår även medel för fler platser på Officersprogrammet och förbättrade villkor och avtal. De kommer även att anslå medel för att försvarsmakten att återanskaffa materiel som donerats till Ukraina samt extra materiel utöver tidigare nivåer, bland annat:

Annons

Armén: anskaffning av artillerisystemet Archer, pansarvärnsutrustning, medelräckviddigt och buret luftvärn.
Marinen: förberedelser för modifiering av Visbykorvetter, påbörjad utveckling av nya ytstridsfartyg.
Flygvapnet: fortsatt anskaffning JAS39E, uppgradering av befintlig flotta JAS39C/D och en lösning "i närtid" för att ersätta det utgående transportflygplanet Hercules i närtid.

Liberalernas Anna Starbrink tar upp de satsningar på innovation och forskning, som annonserades förra veckan. Hon tar även upp olika satsningar för att öka internationell interoperabilitet, rekrytering till NATO:s ledningsstrukturer samt att betala medlemsavgiften till försvarsalliansen.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Annons

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: