Ulf Kristersson tog emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

Publicerad: 2023-03-08 15:13

Statsrådsberedningen uppger i ett pressmeddelande att statsminister Ulf Kristersson under tisdagen tog emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Stockholm. I samband med besöket bjöd statsministern in partiledarna för de riksdagspartier som står bakom den svenska Natoanslutningen för ett gemensamt möte med generalsekreteraren. Vid ett extra regeringssammanträde under tisdagskvällen fattade regeringen även det formella beslutet om att lämna den svenska Nato-propositionen till riksdagen.

Annons

– Vi fortsätter det breda samarbetet med riksdagens partier i processen att leda Sverige in i Nato. Det finns ett mycket starkt och brett stöd i riksdagen för Sveriges Natoanslutning och vår bedömning är att riksdagen kommer fatta beslut om Nato-propositionen om ett par veckor, vilket då gör Sverige helt redo att bli medlem i Nato, säger statsminister Ulf Kristersson på regeringens hemsida.

Statsrådsberedningen meddelar att syftet med tisdagens möte med de riksdagspartier som står bakom den svenska Natoanslutningen var både att informera om de aktuella processerna i Nato, och om det svenska förberedelsearbetet. Regeringen avser även att på torsdag besluta om ett förslag till ny terrorismlagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 juni. Att förbjuda deltagande i terroristorganisationer innebär en viktig förstärkning i Sveriges arbete med att motverka hotet från terrorismen men är också ett avgörande steg i Sveriges implementering av den trilaterala överenskommelsen med Turkiet och Finland.

– Turkiet känner mycket nära till hotet från terrorism, inte minst från PKK. Att stärka svensk lagstiftning mot terrorism är därför både bra för Sverige och för våra framtida allierade. Från svensk sida har vi levererat resultat på alla delar av överenskommelsen och vi fortsätter att genomföra den, fram till att vi blir medlemmar – och efter att vi blivit medlemmar, säger statsminister Ulf Kristersson.

Torsdag den 9 mars hålls ett trilateralt möte mellan Turkiet, Sverige och Finland. Det blir ett tillfälle att redogöra för de åtgärder som vidtagits från svensk sida. 

Dela: