UD begär stöd från Försvarsmakten

Publicerad: 2023-10-16 15:18

I lördags den 14 oktober flög det andra svensk-chartrade flygplan från Tel Aviv i Israel till Arlanda. Enligt Utrikesdepartementet var det framförallt svenskar med familjer samt andra nordiska medborgare ombord. I går den 15 oktober begärde ambassaderna i Tel Aviv samt Amman, Jordanien, i samråd med Utrikesdepartementet, transport- och logistikstöd från Försvarsmakten, enligt pressmeddelanden från UD samt Försvarsmakten den 15 oktober.

Annons

UD skriver att det är stor osäkerhet kring utvecklingen och möjligheten att framöver använda civil flygkapacitet. Om fler assisterade utresor från regionen bedöms nödvändiga kommer Försvarsmakten nu att kunna transportera svenskar och andra från Israel och Jordanien till Cypern. Från Cypern får man resa vidare med kommersiella flyg till Sverige.

Försvarsmakten skriver att transportresurser ur flygvapnet skickats till Rhodos för att vid behov kunna hjälpa svenskar och andra medborgare att resa ut ur Israel och Jordanien. Om det tas ett beslut att flyga in i Israel och Jordanien kommer Utrikesdepartementet leda verksamheten med stöd av Försvarsmakten.

– Situationen i regionen är extremt allvarlig och det är svårt att bedöma utvecklingen. Men för att ha en så bra lägesbild som möjligt i planeringsarbetet, har vi en löpande dialog med Utrikesdepartementet, våra nordiska grannländer och olika partners, säger generallöjtnant Carl-Johan Edström som är chef för operationsledningen i Högkvarteret och tidigare Flygvapenchef i Försvarsmaktens pressmeddelande.

Flygbasjägare ur 25:e flygbasjägarkompaniet från F 17 kommer att utgöra ett extra stöd till UD-personalen under flygtransporterna, enligt myndigheten.

— Det är ett aktivt och bra samarbete mellan alla parter som gör att vi nu kan säkerställa fortsatt god beredskap och skapa det handlingsutrymme vi behöver för att på kort varsel kunna erbjuda stöd till svenskar i regionen i ett läge där osäkerheten ökar, säger utrikesminister Tobias Billström till UD.

Dela: