Symbolisk överlämning av Granatgevär 18

Publicerad: 2022-10-28 12:00

Symbolisk överlämning av Granatgevär 18

Annons

FMV, Försvarets Materielverk anger via ett pressmeddelande att de för närvarande genomför ett projekt med syfte att statushöja det nya granatgeväret, GRG18. Den 25 oktober, i samband med arméns utbildningsdag på markstridsskolan i Kvarn, gjorde FMV en symbolisk överlämning av det första vapnet till Försvarsmakten.

– Det användes sedan direkt i en verkansförevisning, där besökarna fick se vapnet användas i praktiken, säger Hans Allenberg, chef soldatburna vapen och utbildningsmateriel, FMV verksamhetsområde Armé.

Projektet för att statushöja det nya granatgeväret, GRG 18, omfattar bland annat nya riktmedel som medger programmering av ammunition i eldröret

– Det nya granatgeväret är utseendemässigt så gott som identiskt med de tidigare systemen, men är något kortare, har avsevärt lägre vikt tack vare moderna materialval, och ammunitionen kan programmeras i eldröret, säger Hans Allenberg.

– FMV:s projektledare, Peter Engström, har i samverkan med personal från Markstridsskolan slitit hårt för att få till överlämningen vid just det här tillfället, en dag med arméns framtida ledare i fokus. Jag är honom stort tack skyldig för att det lyckades, säger Hans Allenberg.

Dela: