Sveriges insats i Mali avslutas - flaggan halades för sista gången

Publicerad: 2023-03-24 13:15

Försvarsmakten anger på sin hemsida att de under veckan halade den svenska flaggan på såväl Camp Estelle i Gao som på Camp Midgård i Bamako. Flagghalningen markerar det formella avslutet för det svenska militära bidraget i Mali. Snart har samtliga delar av det svenska förbandsbidraget i Mali avvecklats. Hemrotation av Mali 17 har inletts samtidigt som de sista flygtransporterna och avslutande överlämningar av camper samt materiel till FN slutförs.

– Jag är mycket nöjd med det arbete som förbandet genomfört. Avvecklingen har kunnat ske enligt plan tack vara ett hårt arbete och bra samarbete. Nu gäller det att fullfölja uppgiften med samma noggranhet och professionalism intill all materiel och infrastruktur är återställd och samtlig personal hemma i Sverige säger kontingentschefen, överstelöjtnant Martin Johansson i en uttalande på Försvarsmaktens hemsida.

Annons

Även om några veckor återstår så markerar flagghalningen det formella avslutet för det svenska militära bidraget i Mali. Brigadgeneral Stefan Andersson, som tidigare varit chef för MINUSMA Sektor Öst, hade äran att leda ceremonin och ta emot den svenska flaggan för att återföra den till Sverige. Enligt Försvarsmakten tackade Brigadgeneral Andersson i sitt tal alla svenskar som deltagit under den svenska insatsen i Mali, vilken från början planerades att ske under 2-3 år, men i slutändan innefattade 9 år av insats. Sveriges Ambassadör i Mali närvarade vid ceremonin men också andra gäster, bland annat chefen för MTF (Mobile Task Force) som Sverige ingått i under tiden i Gao samt representanter från Tyskland och Storbritannien. Brigadgeneral Andersson tackade särskilt de internationella representanterna för ett mycket gott samarbete och överlämnade en minnessköld från Försvarsmakten.

Överstelöjtnant Johansson summerar dagen genom att konstatera att flagghalningen utgjorde ett värdigt avslut på den svenska insatsen i Mali:

– Genom ceremonin påminns även vi alla som deltagit i insatsen om att vi är och förblir en del i en helhet större än våran enskilda insats. Vi kan känna en stolthet över det vi bidragit med och som utgör en del av såväl Förenta Nationernas viktiga fredsarbete som Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

Dela: