Sverige och Danmark i avtal om fler CV90 till Ukraina

Publicerad: 2023-12-18 14:47

Sverige och Danmark har i dag tecknat en gemensam avsiktsförklaring för att ytterligare Stridsfordon 90 anskaffas till Ukraina. Danmark kommer initialt att bidra finansiellt med 1,8 miljarder danska kronor och Sverige kommer att stödja med upphandlingen inom ramen för det avtal som ingicks mellan FMV och Ukraina i somras, skriver Försvarsdepartementet och danska Forsvarsministeriet i pressmeddelanden.

Annons

I somras gav regeringen FMV befogenhet att förhandla och ingå avtal med Ukraina. Beslutet ger FMV tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel.

– Det här är ett viktigt steg för att tillsammans med Danmark stötta Ukrainas försvarsmakt.  Vi kommer att använda den industriella förmågan för att säkerställa leveranser av nyproducerade Stridsfordon 90 (CV 90) till Ukraina. Stridsfordon 90 har varit, och är, ett betydelsefullt tillskott till Ukrainas försvar sedan Sverige skänkte 50 vagnar tidigare i år, säger försvarsminister Pål Jonson (M) i Försvarsdepartementets pressmeddelande.

Stridsfordon 90 Foto: FörsvarsmaktenStridsfordon 90 Foto: Försvarsmakten

Det danska finansiella stödet kommer inom ramen för deras fjortonde stödpaket och ska finansieras via den danska Ukrainafonden. Utöver stridsfordonen inkluderar donationen också reservdelar, ammunition och ett flerårigt underhållsavtal så att fordonen logistiskt kan stödjas efter leverans, skriver Forsvarsministeriet.

– Det nuvarande bilaterala avtalet är ett viktigt bidrag till vår gemensamma ambition att fortsätta stödja Ukrainas frihetskamp. Vi går därför samman för att donera svenskproducerade stridsfordon som Ukraina har begärt för användning i deras försvar mot Ryssland, säger försvarsminister Troels Lund Poulsen i Forsvarsministeriets pressmeddelande.

Dela: