Sverige militärt integrerade i Nato

Publicerad: 2024-05-02 15:36

Den 25 april antog chefen för Natos Allied Command Transformation, general Philippe Lavigne, och överbefälhavare Micael Bydén en gemensam deklaration att Sverige nu är formellt militärt integrerade i försvarsalliansen Nato.

Annons

– Tack vare 30 års nära samarbete med alliansen och det fantastiska arbete som utförts i Accession and Integration Working Group, ledd av NATO Allied Command Transformation, är Sveriges försvarsmakt redan interoperatibel med övriga 31 allierade. Denna framgångsrika och snabba integrationsprocess är ett bevis på Sveriges långvariga engagemang för kollektiv säkerhet i Europa, säger general Lavigne enligt ett pressmeddelande på ACT:s hemsida.

Ceremonin, som hölls vid MHS Karlberg i Stockholm, gjordes i närvaro av bland annat försvarsminister Pål Jonson (M) och generallöjtnant Michael Claesson, chef vid Försvarsstaben.

– Fantastiska nyheter, den formella militära integrationen av Sverige i Nato är nu avslutad. Vi har gjort detta inom 8 veckor efter att ha gått med i alliansen den 7 mars. Vi kommer att vara en pålitlig, lojal och engagerad medlem av Nato, skriver utrikesminister Tobias Billström (M) på X (tidigare Twitter).

Dela: