Sverige har undertecknat avtal om europeiskt samarbete om luftförsvar

Publicerad: 2023-02-15 21:14

Regeringen uppger att försvarsminister Pål Jonsson i samband med att andra dagen av Natos försvarsministermöte inleddes skrev under ett avtal om närmare europeiskt samarbete och samordning om luftvärnsförmåga inom Nato. Mötet ägde rum 14-15 februari.

European Sky Shield Initiative (ESSI) är ett tyskt initiativ om närmare europeiskt samarbete som syftar till att förstärka Natos integrerade luft- och robotförsvar (IAMD). Det tyska initiativet syftar till såväl ökad anskaffning, förmågeutveckling samt förenklad upphandling.

Dela: