Sverige förbereder för att skicka pansarvärnsrobotar, stridsfordon och artilleripjäser till Ukraina

Publicerad: 2023-01-19 10:45

Vid en presskonferens under förmiddagen i dag meddelade regeringen att Sverige förbereder för att skicka ytterligare ett stödpaket till Ukraina. Paketet kommer att innehålla pansarvärnsrobotar (Rb57/NLAW), stridsfordon (CV90) och artillerisystemet Archer.

Annons

Enligt regeringen rör det sig till antalet om 50 stridsfordon. De anger att Försvarsmakten har fått i uppgift att avgöra hur avdelandet av artilleripjäsen Archer kan genomföras. Försvarsminister Pål Jonsson anger att det rör sig om typen Archer B och att det i nuläget finns 24 tillgängliga och de som kommer att skickas är i dag inte förbandssatta i svenska Försvarmakten. Regeringen uppger vidare att stödet kommer att ges i samarbete med andra nationer.

Det totala värdet för stödpaketet uppges vara 4,3 miljarder kronor. Regeringen meddelar också att FMV - Försvarets materielverk kommer bidra med upphandlingsstöd till Ukrainas motsvarighet.

Uppdatering:

På regeringens hemsida anges att Försvarets materielverk, FMV, får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

Annons

Paketet innehåller: Granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90) till ett värde av högst 4,3 miljarder kronor.

Texten kan komma att uppdateras.

Se hela pressträffen genom att klicka på länken.

Dela: