Sverige deltar i Natoledd krishanteringsövning

Publicerad: 2023-03-09 13:01

I ett pressmeddelande anger försvarsdepartementet att Sverige deltar i Natos krishanteringsövning Crisis Management Exercise (CMX) den 9–15 mars 2023. Syftet med CMX är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario. Årets övning fokuserar på krishantering och kollektivt försvar.

Annons

Sverige har deltagit i Natos CMX-övningar sedan 1997, men detta är första gången som Sverige deltar som inbjuden medlem till Nato (s.k. invitee). Ett av huvudsyftena med Sveriges deltagande i årets övning är att öva rutinerna för dialog, samverkan, informationsutbyte och koordinering av verksamhet mellan Sverige och Nato vid ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde.

Tjänstemän från Regeringskansliet samt Sveriges delegation vid Nato deltar vid övningen. Även Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar. Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 30 medlemsstater, personal vid Natos högkvarter i Bryssel och vid Natos militära högkvarter SHAPE i Mons.

Dela: