Sverige deltar i finsk storövning

Publicerad: 2023-11-29 11:25

Freezing Winds är en årligt återkommande storövning i finsk regi. Flera länder deltar, däribland Sverige och USA, och övningen involverar ett 30-tal fartyg, 16 flygfarkoster och 4 000 personer från den 20 november till den 1 december.

Annons

Målet är att öva genomförandet av en marinoperation som en del av en gemensam internationell operation, enligt den finska Marinen.

– Finland är vår viktigaste partner och någon vi delar operationsmiljö med. Under Freezing Winds 23 tar vi ytterligare steg och lär vi känna både våra finska kollegor, deras vatten, baser och besättningar, säger örlogskapten David Forslund, fartygschef HMS Gävle i en artikel på Försvarsmaktens hemsida den 28 november.

Under årets Freezing Winds så har svenska örlogsfartyg baserats vid finska skärgårdsbaser för att öva logistikförsörjning.

– Förutom att öva på gemensam sjöstrid har vi under Freezing Winds 23 även övat basering av svenska fartyg vid våra skärgårdsbaser. Det visar hur nära den finska och svenska flottan står varandra rent operativt, säger kommendör Jan Brunberg, kommendör för den finska Kustflottans 6. Ytstridsflottilj i Försvarsmaktens artikel.

Annons

Besök från namnkunniga gäster har duggat tätt.

Den 27-28 november var kommendören för Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Brunssum (Allied Joint Force Command Brunssum), general Guglielmo Luigi Miglietta, i landet.

Den 27 november besökte Marinchefen Ewa Skoog Haslum Finland för att inspektera övningen. Samma dag var även generalmajor Robert B. Sofge Jr., chef för USAs marinkår i Europa och Afrika, på plats.

De amerikanska marinkårssoldater som varit kommenderade till Nylands brigad sedan månadsskiftet deltar i övningen. Så även F/A-18 jaktplan från samma amerikanska försvarsgren. Britterna medverkar bland annat med landstigningasfartyget RFA Mounts Bay och egna marinkårssoldater för att öva landstigningsuppgifter tillsammans med Nylands brigad.

Annons

I övningen deltar förutom finländska fartyg och trupper även Natos stående fartygsavdelning SNMG1, i vilken ingår sammanlagt tre fartyg från Tyskland och Nederländerna, samt Natos stående minröjningsavdelning SNMCMG1, som omfattar totalt sex fartyg från Polen, Tyskland, Nederländerna och Frankrike, skriver den Finska Försvarsmakten i en artikel den 15 november.

- Det stora antalet minröjningsfartyg som deltar i övningen är ett tecken på Natos intresse och engagemang när det gäller att skydda undervattensinfrastrukturen, säger övningsledaren, kommodor Juhapekka Rautava i artikeln.

Dela: