Svensktillverkad satellit har skjutits upp i rymden

Publicerad: 2023-11-13 12:49

Ymir-1, en svensktillverkad satellit med teknologi från Saab TransponderTech, har skjutits upp i rymden ombord på SpaceX Falcon 9. Testsatelliten är tillverkad vid AAC Clyde Spaces anläggning i Uppsala och har en ny avancerad AIS-transponder från Saab. Saab menar att detta innebär en ny "era inom maritim kommunikation" enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Annons

Anna Modin, strateg på Trafikverket, skriver i ett inlägg på sjöfartsbloggen på Sjöfartstidningen att just den här satelliten har med sig ny teknik upp för att förnya kommunikationen med fartyg som trafikerar världshaven. Projektet finansieras bland annat av Trafikverkets sjöfartsportfölj och kulminerar i november när uppskjutet planeras.

– Saabs fokus är innovation och avancerad teknologi i framkant. Genom att använda oss av rymddomänen kan vi förstärka och förbättra redan existerande produkter i vår portfölj. Satellituppskjutningen är en viktig milstolpe i vår satsning på rymden och visar att vi, tillsammans med våra partners, kan utnyttja befintlig teknologi från Saab för att skapa nya unika rymdapplikationer, säger Christian Hedelin, strategichef på Saab i pressmeddelandet. 

På grund av att allt fler fartyg tar plats på haven kommer AIS att uppgraderas till en ny teknologi som går under benämningen VDES (VHF Data Exchange System). Med VDES kommer kapaciteten att öka kraftigt och det kommer att finnas möjlighet till säker tvåvägskommunikation genom satelliter vilket ger global räckvidd mot dagens system som är begränsade till kustnära kommunikation, skriver Saab.

– Denna testsatellit kommer att ge ett proof-of-concept koncept för en rymdbaserad kapacitet som kommer att öka VDES-räckvidden från kusten till var som helst på sjön och omvandla det som för närvarande är ett övervägande kustbaserat system till ett globalt maritimt system. VDES kommer att öka den maritima säkerheten och bidra till en grönare sjöfartsindustri, vilket kommer att förbättra livet på jorden, säger AAC Clyde Space vd Luis Gomes, i ett pressmeddelande från företaget den 7 september.

Dela: