Stockholms högskolor i samarbete för totalförsvaret

Publicerad: 2024-04-16 11:23

Försvarshögskolan inleder, tillsammans med Handelshögskolan och KTH, ett samarbete för att klargöra och utveckla näringslivets roll i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv, samt öka samhällets beredskap för kriser, skriver lärosätena i ett pressmeddelande.

Annons

Samarbetet påbörjas genast och en arbetsgrupp med representanter från högskolorna ska arbeta för att möjliggöra snabba och betydande bidrag genom gemensam forskning och utbildning.

– Detta unika samarbete skapar mervärde genom att sammanföra våra olika kompetenser. Målet är att underlätta samarbeten mellan myndigheter och näringsliv för ett starkt totalförsvar, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan, i pressmeddelandet.

Målet är att ge nyckelaktörer inom näringslivet en klar förståelse för deras uppgifter under ökad beredskap och i krig, samt möjligheter att utveckla sin organisations kompetens för detta . Genom samarbetet med lärosätena planeras utveckling av forskning och utbildningsprogram som svarar direkt på de utmaningar och behov som Sveriges försvars- och säkerhetsstruktur står inför.Dela: