Statsministern lyfter vikten av starkt nordiskt samarbete

Publicerad: 2022-11-01 16:00

Regeringen anger på sin hemsida att statsminister Ulf Kristersson tisdagen den 1 november deltog vid Nordiska rådet session i Helsingfors. I sitt anförande betonade statsministern betydelsen av de nordiska ländernas stöd för Sverige och Finlands Nato-ansökan.

– Natoprocessen har tydliggjort hur avgörande våra nära relationer i Norden är. Vi är djupt tacksamma för det stöd vi fått från övriga nordiska länder, sade statsminister Ulf Kristersson.

Annons

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebär att freden i Europa har brutits. I sitt anförande lyfte statsministern det nordiska samarbetets och EU:s avgörande roll för att försvara den multilaterala världsordningen och europeiska säkerhetsordningens principer. Han betonade också att Norden står inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid.

Statsministern poängterade att de nordiska ländernas globala ledarskap är påtagligt inom områden som fred och frihet, men även avseende klimatfrågan och den gröna omställningen. Likaså är de nordiska företagen världsledande i utvecklingen av nya klimatsmarta tjänster och produkter.

– Ett starkt nordiskt samarbete är helt avgörande för de stora framtidsfrågorna och en viktig grund för Sveriges internationella engagemang. Näringslivet i våra länder spelar en helt avgörande roll i klimatomställningen, där nordiska företag ligger i framkant i utvecklingen av banbrytande klimatsmarta teknologier, produkter, tjänster och affärsmodeller, sade statsminister Ulf Kristersson.

Statsministern underströk också hur viktigt det är att politiken är en partner till företagen i deras klimat- och hållbarhetsarbete.

Under dagen genomfördes också ett möte i Nordiska ministerrådet, där nordiska statsministrar och ledare för självstyrande områden deltog.

Dela: