SOFF väljer ordföranden till medlemsgrupperna

Publicerad: 2024-05-13 13:08

Säkerhets- och försvarsföretagen, Soff, har hållit sin årliga föreningsstämma i Stockholm. Över hälften av medlemsföretagen deltog i strategidiskussioner och seminarier samt val av ordförande och vice ordförande i föreningens medlemsgrupper.

Stämman valde även att ge styrelsen förnyat förtroende. Därutöver fortsätter Lena Gillström, vd vid BAE Systems Bofors, som styrelsens ordförande.

Annons

Medlemsgrupperna utgör kärnan i organisationen, enligt SOFF. Där formuleras föreningens ståndpunkter i ärenden, remisser hanteras och aktiviteter planeras. Kansliet samordnar arbetet, med representanter från medlemsföretagen i varje grupp.

Numera är nedan personer ordförande respektive vice ordförande i SOFF:s medlemsgrupper:

Cyberförsvar - Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor.

Richard Oehme, senior rådgivare samhälls- och cybersäkerhet, Knowit
Mattias Wallén, IT- och informationssäkerhetschef, Swedish Space Corporation

Exportkontroll - Medlemmarna hanterar tekniska och juridiska aspekter av exportkontroll, speciellt för krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. De samverkar ofta med Regeringskansliet, ISP och andra relevanta myndigheter.

Annons

Christer Ahlström, Chef exportkontroll, Saab
Peter Engberg, Säkerhets- och exportkontrollansvarig, PartnerTech

Forskning och utveckling - Gruppen fokuserar på forsknings- och teknikutvecklingsfrågor, inklusive finansiering, dialog med svensk kund och upphovsrättsliga ärenden. Dessutom koordinerar gruppen föreningens engagemang i Nato och EU:s initiativ inom området.

Katarina Björklund, Gruppstrategi, Saab
Johan Roseen, Försäljningsansvarig försvar, Thales

Internationella affärer - Gruppen är ett forum för att forma dialogen och samordning med både svenska och utländska kunder samt andra intressenter kring exportfrämjande, exportkrediter, industriell samverkan och liknande åtaganden. Den övervakar också trender inom området genom erfarenhetsutbyte.

Annons

Marcus Nadelius, Statliga relationer, Saab

Kompetensförsörjning - Medlemsgruppen bereder föreningens yttrande i frågor om kompetensförsörjning som inte hanteras specifikt inom de övriga medlemsgrupperna.

Jonas Wikman, Direktör HR, SHE och Säkerhet, BAE Systems Hägglunds
Maria Larsson, HR-direktör, 4C Strategies

Legala frågor - Gruppen bereder föreningens ståndpunkter angående juridiska frågor som inte tas upp av andra medlemsgrupper samt tekniska lagförändringar som identifieras av andra grupper, såsom frågor om dataskyddsregler och sanktioner.

Annons

Linda Hägglund, Bolagsjurist, BAE Systems Hägglunds
Johan Nordström, Chef, juridik på Saab

Miljö och hållbarhet - Gruppen är ett nätverk där företagens miljökompetenser kan dela erfarenheter och erbjuda kunskapsstöd. De behandlar breda miljörelaterade ESG-frågor som rör medlemsföretagen, såsom farliga ämnen och material, klimat och cirkulär ekonomi.

Maria Sahlin, Miljöchef, Saab
Anna Svanholm, Miljöansvarig, BAE Systems Bofors

Mindre företag - SMF-gruppen fokuserar på att ta upp och adressera specifika frågor som påverkar mindre företag inom försvar och säkerhet. Det kan inkludera ämnen som marknadstillträde, finansiering och särskilda initiativ för SMF:er. Gruppen prioriterar frågor som inte tas upp av andra medlemsgrupper.

Annons

Pontus Agerteg, Säljchef Norden, Bertin Exensor
Harald Åhagen, Styrelseordförande, Scama

Dela: