Särskild satsning på skyddsrum

Publicerad: 2023-09-20 14:54

Regeringen meddelar ett snabbspår för upprustning av skyddsrum i nästa års budget. Totalt avsätts 220 miljoner kronor för upprustning av skyddsrum och räddningstjänst vid höjd beredskap redan under nästa år, skriver ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, i ett inlägg på X (tidigare Twitter).

Annons

Nyheten presenterades under ett besök i Katarinabergets skyddsrum i Stockholm. På plats var bland annat oppositionsborgarrådet i Stockholm stad, Dennis Wedin, Anders Kindberg som är fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret i Stockholms stad. Därutöver, närvarade även Freddy Jönsson Hanberg, ordförande vid Totalförsvarsstiftelsen.

– Det är oerhört viktigt och angeläget att, som Carl-Oskar Bohlin säger, förstå hur snabbt omvärldsläget försämras. Det går inte att vänta, åtgärder av det här slaget måste initieras nu. Jag ser fram emot fler liknande snabbspårssatsningar på försörjningsberedskap, cybersäkerhet och krigssjukvård under det kommande året, skriver Freddy Jönsson Hanberg i ett inlägg på LinkedIn.

I ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet står det att regeringen anser att en satsning på befintliga skyddsrum är angelägen och föreslår ett tillskott till MSB på 100 miljoner kronor från och med 2024, för fortsatt upprustning och modernisering av skyddsrum. Satsningen på befintliga skyddsrum är ett sätt att skyndsamt öka förmågan att skydda civilbefolkningen.  

Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett tillskott på 40 miljoner kronor till MSB för att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och krig. Tillsammans med de medel som redan har avsatts för befolkningsskydd och räddningstjänst i Totalförsvarspropositionen 2020 innebär det en satsning på totalt 120 miljoner kronor på kommunal räddningstjänst under 2024, enligt Försvarsdepartementet.  

Annons

Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: