Säpo varnar för ökad rysk underrättelseverksamhet

Publicerad: 2023-01-10 14:01

Chefen för Säkerhetspolisen (Säpo), Charlotte von Essen, varnade i dag under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen för att Sverige kan komma att bli utsatt för ökad rysk spionverksamhet. Enligt Säpo är svensk infrastruktur särskilt utsatt och von Essen uppmanar till extra vaksamhet. Orsaken till den ökade spionverksamheten kopplas till det försämrade omvärldsläget. von Essen uppmanar till särskild uppmärksamhet inom tre olika sektorer: telekommunikation, elförsörjning och transporter av kritisk materiel. Säpo har intensifierat sitt arbete för att motverka det ökade hotet från rysk underrättelseverksamhet.

Annons

von Essen säger att Säpo arbetar för att förhindra fler fall av spioneri och att arbetet sker i samarbete med Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) men hon påpekar att man aldrig kan garantera att det inte kommer att inträffa fler fall.

Länken går till Folk och Försvars Youtube-kanal.

Dela: