Saab svarar på RFI från NATO med GlobalEye

Publicerad: 2023-02-21 08:13

Saab uppger i ett pressmeddelande att de har lämnat in svar på en Request for Information* (RFI) till Natos inköpsorganisation, Nato Support and Procurement Agency gällande den nya generationens spanings- och ledningsförmåga. Saabs svar är baserat på GlobalEye.

Annons

Enligt meddelandet ska Nato definiera sin framtida spanings- och ledningsförmåga inom ramen för projektet Alliance Future Surveillance and Control (AFSC).

- Saab utgör sedan länge en väl etablerad del av Natos försvarsindustriella bas och våra lösningar finns i mer än två tredjedelar av medlemsnationerna. Våra produkter, så även GlobalEye, är utvecklade för att möta Natos behov och krav. Jag är övertygad om att vi kan bidra med viktiga förmågor som kommer att stärka Nato och göra nytta för medlemsländerna, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark med ett antal aktiva och passiva sensorer som gör det möjligt att upptäcka och identifiera objekt på långa avstånd. Genom att skicka information i realtid till enheter i flygvapnet, armén och marinen ger GlobalEye en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen, och förmåga att tidigt upptäcka hot. Utöver den militära förmågan kan GlobalEye också användas för civila uppdrag, exempelvis ledning och koordinering i räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor på land eller till havs.

* Request for Information (RFI) är en förfrågan från en upphandlande organisation eller myndighet om skriftlig information från leverantörer om de varor eller tjänster de kan tillhandahålla.

Dela: