Saab och Örebro universitet i nytt strategiskt partnerskap

Publicerad: 2023-06-02 10:56

Saab tecknade den 30 maj ett samarbetsavtal för strategiskt partnerskap med Örebro universitet. Partnerskapet öka bidra till ny kunskap, säkerställa kompetens och kvalitet samt hitta lösningar som är till nytta för Saab och universitetet enligt ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Annons

Tidigare i veckan möttes bland annat Görgen Johansson, chef för Saab Dynamics och Örebro universitets rektor Johan Schnürer för att teckna ett samarbetsavtal. Detta blir det fjärde avtalet som universitetet ingår med en extern aktör, varav ett tidigare har varit med verkstadsbolaget Epiroc. Syftet är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för Saab men även för universitetet.

- Saab är en av Sveriges mest högteknologiska koncerner. Så jag ser fram emot samarbetet, som jag tror kommer att utveckla både vår forskning och utbildning. Att de har valt oss som partner är ett mått på kvaliteten i vår forskning och utbildning, säger Johan Schnürer, i universitetets pressmeddelande.

Samverkansavtalet berör både forskning och innovation samt utbildning. Inom utbildning inkluderar arbetet bland annat studentrekrytering, utveckling av nya former för lärande och dialog om nya utbildningar.

- Det här avtalet är viktigt för att vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft och fortsätta vara nummer ett inom vårt område, säger Görgen Johansson, chef för Saab Dynamics.

Annons

Vad gäller forskning och innovation så ska det omfatta både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation. Samverkan ska också inkludera strategiska prioriteringar för universitetet. Bolaget och universitetet är inte främmande för varandra utan har samarbetat inom olika projekt under de senaste tio åren. Till exempel har det handlat om undervattensrobotar och robotar som kan kommunicera med varandra. Avtalet i sig kommer att utgöra ramen för alla framtida samarbeten.

Parterna kommer nu att påbörja arbetet med att utveckla mer konkreta planer, projekt och aktiviteter.

- Den kompetensen som finns på universitetet inom AI, robotik och 3D-printing blir en viktig del av samarbetet. Men vi behöver kompetensutveckla oss inom en rad områden och mycket av det nya föds inom universitet och kommer komma till industrin också. Förhoppningsvis kan vi också rekrytera en del studenter på vägen. Jag ser jättemycket fram emot det här, säger Görgen Johansson.

Dela: